tìm m để hàm số có cực đại mà không có cực tiểu

Câu hỏi:

18/06/2019 69,600

B. m ≤ -3  

Bạn đang xem: tìm m để hàm số có cực đại mà không có cực tiểu

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B.

Với m = 0, hàm số đang được cho rằng parabol hắn = 3x2 – 1 chỉ mất đặc biệt đái. Vậy m = 0 ko thỏa mãn

Với m ≠ 0, hàm số đang được cho tới là một trong hàm trùng phương.

Dựa vô đồ dùng thị, ham muốn hàm số chỉ mất cực to tuy nhiên không tồn tại đặc biệt đái thì hàm số chỉ tồn tại một đặc biệt trị, ham muốn này đó là cực to thì 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tọa phỏng tâm đối xứng của đồ dùng thị hàm số y = x3 +3x2 - 9x +1

A. (-1;6)

B. (-1;12)

C. (1;4)

D. (-3;28) 

Câu 2:

Hàm số y = x4 – 2x2 – 1 đồng phát triển thành bên trên khoảng tầm nào là sau đây:

A. (-∞; -1) (0; 1)

B. (-1; 0)(0; 1)

C. (-1;0) (1; +∞)

D. Đồng phát triển thành bên trên R

Câu 3:

Cho hàm số y=3-xx+1Mệnh đề nào là tiếp sau đây đúng?

A. Hàm số đồng phát triển thành bên trên từng khoảng tầm (-∞; -1)(-1; +∞)

B. Hàm số nghịch tặc phát triển thành với từng x ≠ 1

Xem thêm: cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

C. Hàm số nghịch tặc phát triển thành bên trên luyện R \ {-1}

D. Hàm số nghịch tặc phát triển thành bên trên từng khoảng tầm (-∞; -1)(-1; +∞)

Câu 4:

Hàm số y = x3 – 3x2 nghịch tặc phát triển thành bên trên khoảng tầm nào là bên dưới đây?

A. (-1;1).

B. (-∞; 1).

C. (0; 2).

D. (2; +∞).

Câu 5:

Hàm số y = (m – 3)x3 – 2mx2 + 3 không tồn tại đặc biệt trị khi

A. m = 3

B. m = 0 hoặc m  = 3 

C. m = 0

D. m ≠ 3

Câu 6:

Tung phỏng kí thác điểm của đồ dùng thị những hàm số y = x3 – 3x2 + 2, hắn = -2x + 8 là:

A. 2

B. 4

D. 0

Xem thêm: công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường

D. 6