tim mot so tu nhien biet neu xoa chu so hang don vi thi ta duoc so moi kem so phai tim 1788 don vi

 • Tìm số bất ngờ nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong những số tự động nhiên

  tìm số bất ngờ nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là 1 trong những số tự động nhiên

  Bạn đang xem: tim mot so tu nhien biet neu xoa chu so hang don vi thi ta duoc so moi kem so phai tim 1788 don vi

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ n biết n+2 phân tách không còn mang đến n-1

  tìm số bất ngờ n biết n+2chia không còn mang đến n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên cạnh nhau, thăm dò ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko thành phần bên cạnh nhau, thăm dò ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên vẹn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,nó nguyên:

  Tìm x,nó nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Biết a là số dư khi phân tách một vài bất kì mang đến 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, nó nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  tìm số bất ngờ a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 sở hữu số dư thứu tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: dầu hào là gì

  Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tứ bề, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) thăm dò ước công cộng (-16,24)

  c) thăm dò tứ bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vết những luật lệ tính, vết ngoặc nhằm ghi chép trở thành mặt hàng tính sở hữu sản phẩm là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vết những luật lệ tính, vết ngoặc nhằm ghi chép trở thành mặt hàng tính sở hữu sản phẩm là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số nguyên vẹn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5.

  Tìm những số nguyên vẹn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang đến -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang đến -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới người xem SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( nó + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( nó -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ mình

  Tìm 2 phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu là 17, Tử là những số bất ngờ thường xuyên tuy nhiên là phân số nằm trong lòng đó

  10/02/2023 |   0 Trả lời

 • Câu căn vặn toán

  Tìm những số nguyên vẹn x,y: 25-y^2=8.(x-2023)^2 Giải dễ dàng nắm bắt tí

  11/02/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: 02873 là mạng gì

 • trả câu nói. hộ bản thân câu hỏi

  cho s = 3 phần 10 +3 phần 11 +3 phần 12 +3 phần 13 + 3 phần 14 minh chứng rằng 1 < s < 2 kể từ cơ suy rời khỏi s khong cần số tự động nhiên

  20/02/2023 |   0 Trả lời