tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

 • Viết công tác nhập số vẹn toàn n(n=65000). In đi ra màn hình hiển thị số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in đi ra n?

  viết công tác nhập số vẹn toàn n(n<=65000).In đi ra màn hình hiển thị số chủ yếu phương nhỏ nhất tuy nhiên to hơn n.Nếu n là số chủ yếu phương thì in đi ra n

  Bạn đang xem: tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác Pascal nhập số n kể từ keyboard. Xuất đi ra mùng hình:

  + Các ước của n

  + Số lượng những ước của n

  + Tổng những ước của n 

  + Xét tổng bại liệt liệu có phải là số trả hảo?

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập nhập chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập nhập cạnh của hình vuông vắn. Thông báo đi ra màn hình hiển thị diện tích S hình nào là to hơn.

  Viết công tác nhập nhập chiều, chiều rông hình chữ nhật và nhập nhập cạnh của hình vuông vắn. Thông báo đi ra màn hình hiển thị diện tích S hình nào là to hơn.

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 nhập 3 số đó

  vViết công tác nhập 3 số a,b,h hãy biết só lớn số 1 nhập 3 số đó

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • viết công tác nhập nhập nhị số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a sở hữu phân tách không còn mang lại b hay là không.đánh giá coi a,b sở hữu phân tách không còn mang lại 3 hoặc không

  viết công tác nhập nhập nhị số a,b .đánh giá coi a ,b là số âm hoặc dương,chẳn hoặc lẻ.đánh giá coi a sở hữu phân tách không còn mang lại b hay là không.đánh giá coi a,b sở hữu phân tách không còn mang lại 3 hoặc không

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm input, output và tế bào miêu tả thuật toán bài bác sau: xác lập một trong những đương nhiên x bất kì nhằm chứng tỏ là số chẵn không?

  Tìm input, output và tế bào miêu tả thuật toán bài bác sau: xác lập một trong những đương nhiên x bất kì nhằm chứng tỏ là số chẵn không?

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác Pascal nhập số kể từ keyboard. Xuất đi ra mùng hình:

  + Tính n!

  + Nhập số x kể từ keyboard.Tính nx

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác giải phương trình hàng đầu ax=b. Với a, b nhập kể từ keyboard.

  viết công tác giải phương trình hàng đầu ax=b.Với a,b nhập vày keyboard Tin

  17/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho x và hắn là 2 phỏng lâu năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết công tác đối chiếu 2 độ quý hiếm x, hắn và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thông thường.

  Cho x và hắn là 2 phỏng lâu năm 2 cạnh của một hình chữ nhật. Viết công tác đối chiếu 2 độ quý hiếm x, hắn và thông tin nó là hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật thường

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tại sao nguười tớ ko ghi chép công tác vày ngôn từ máy?

  tại sao nguười tớ ko ghi chép công tác vày ngôn từ máy?

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Nêu cú pháp khai báo đổi mới mang lại ví dụ khai báo bến nhập pascal?

  cú pháp khai báo đổi mới mang lại ví dụ khai báo bến nhập pascal

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xác tấp tểnh Việc input output của Việc tính quãng lối tào hỏa chuồn được nhập thời hạn t véc tơ vận tốc tức thời v?

  tính quãng lối tào hỏa chuồn được nhập thời hạn t véc tơ vận tốc tức thời v

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Em hãy xác lập INPUT, OUTPUT và tế bào miêu tả thuật toán của Việc nhập nhập 2 số vẹn toàn dương a, b và in đi ra thành phẩm số a nếu như a to hơn b và ngược lại in thành phẩm b. (Ví dụ : nhập đôi mươi, 9 in đi ra đôi mươi ngược lại nhập 9,đôi mươi in đi ra 20).

  Em hãy xác lập INPUT, OUTPUT và tế bào miêu tả thuật toán của  bài bác toán  nhập nhập 2 số vẹn toàn dương a, b và in đi ra thành phẩm số a nếu như a to hơn b và ngược lại in thành phẩm b. (Ví dụ : nhập đôi mươi, 9 in đi ra đôi mươi ngược lại nhập 9,đôi mươi in đi ra 20).

  25/12/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: giao thức truyền thông là gì

 • Viết công tác hoàn hảo dùng câu mệnh lệnh ĐK triển khai nhập kể từ keyboard độ quý hiếm của đổi mới vẹn toàn a và đánh giá nếu như a là số lẻ thì tính và in đi ra màn hình hiển thị diện tích S hình vuông vắn với phỏng lâu năm cạnh là 2a ko thì chuồn tính chu vi hình vuông vắn với phỏng lâu năm cạnh là 2a? Mô miêu tả lại thuật toán giải Việc.

  Viết công tác hoàn hảo dùng câu mệnh lệnh ĐK triển khai nhập kể từ keyboard độ quý hiếm của đổi mới vẹn toàn a và đánh giá nếu như a là số lẻ thì tính và in đi ra màn hình hiển thị diện tích S hình vuông vắn với phỏng lâu năm cạnh là 2a ko thì chuồn tính chu vi hình vuông vắn với phỏng lâu năm cạnh là 2a?

  Mô miêu tả lại thuật toán giải Việc trên

  28/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập nhập một trong những vẹn toàn a ngẫu nhiên. Kiểm tra coi số a là số chẵn hoặc số lẻ. Nếu là số chẵn, đội giá trị của a thêm thắt 10 đơn vị; Nếu là số lẻ, hạ thấp giá trị của a 10 đơn vị chức năng.

  Viết công tác nhập nhập một trong những vẹn toàn a ngẫu nhiên. Kiểm tra coi số a là số chẵn hoặc số lẻ. Nếu là số chẵn, đội giá trị của a thêm thắt 10 đơn vị; Nếu là số lẻ, hạ thấp giá trị của a 10 đơn vị chức năng.

  30/12/2022 |   0 Trả lời

 • Viết công tác tính công thức: C=2/3*3/4*4/5....*n/n+1 (n>0)

  viết công thức tính C=2/3*3/4*4/5....*n/n+1 (n>0)

  31/01/2023 |   0 Trả lời

 • Viết công tác tính tổng: S=1+3+5+...+999

  Viết công tác tính tổng: S=1+3+5+...+999

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • Viết công tác tính tổng sau:

  S=1+1/2^2+1/3^2+...+1/n^2. Trong số đó N là một trong những vẹn toàn được nhập nhập kể từ keyboard. S là tổng những phân số từ một cho tới n, sau khoản thời gian đo lường tổng S được xuất đi ra màn hình hiển thị.

  09/02/2023 |   0 Trả lời

 • Sử dụng câu mệnh lệnh lặp nhằm ghi chép công tác tính tổng 1x2+2x3+3x4+...+n(n+1).

  Sử dụng câu mệnh lệnh lặp nhằm ghi chép công tác tính tổng 1x2+2x3+3x4+...+n(n+1)

  24/02/2023 |   0 Trả lời

 • Viết công tác tính tổng S=1+2+3+.... cho tới khi S to hơn 250 thì giới hạn. In đi ra màn hình hiển thị độ quý hiếm tổng S vừa vặn tính và cho thấy độ quý hiếm sau cùng được nằm trong là bao nhiêu?

  Viết công tác tính tổng S=1+2+3+.... cho tới khi S to hơn 250 thì giới hạn. In đi ra màn hình hiển thị độ quý hiếm tổng S vừa vặn tính và cho thấy độ quý hiếm sau cùng được nằm trong là bao nhiêu?

  05/03/2023 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập nhập 4 số đương nhiên và bố trí tiếp sau đó in đi ra màn hình hiển thị thành phẩm.

  Viết công tác nhập nhập 4 số đương nhiên và bố trí tiếp sau đó in đi ra màn hình hiển thị thành phẩm.

  09/03/2023 |   0 Trả lời

 • Cho mặt hàng n số vẹn toàn tính tổng những thành phần của mặt hàng và cho thấy thành phần nào là lớn số 1 nhập mặt hàng. Hãy ghi chép công tác vày pascal?

  cho mặt hàng n số vẹn toàn tính tổng những thành phần của mặt hàng và cho thấy thành phần nào là lớn số 1 nhập mặt hàng. Hãy ghi chép công tác vày pascal?

  28/03/2023 |   0 Trả lời

 • Viết công tác nhập nhập 4 số tiếp sau đó bố trí theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn?

  Viết công tác nhập nhập 4 số tiếp sau đó bố trí theo đuổi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn?

  05/04/2023 |   0 Trả lời

 • Sau khi triển khai đoạn công tác sau:

  S:=1; For i:=1 lớn 5 vì thế S:=S*i;

  Giá trị của đổi mới S vày bao nhiêu?

  A. 120

  B. 55

  C. 121

  D. 151

  12/04/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: niêm mạc là gì

 • Viết công tác pascal nhập nhị số a;b (a>0 ; b>0) xuất đi ra màn hình hiển thị những số chủ yếu phương kể từ a-b.

  Viết công tác pascal nhập nhị số a;b (a>0 ; b>0) xuất đi ra màn hình hiển thị những số chủ yếu phương kể từ a-b.

  12/04/2023 |   0 Trả lời