tip là gì

/tip/

Thông dụng

Danh từ

Đầu, mút, đỉnh, chóp
the tips of the fingers
đầu ngón tay
Đầu bịt (của gậy gộc...)
a cane with a rubber tip
chiếc tía toong bịt đầu cao su
Đầu ngậm của điếu dung dịch lá
Bút nhằm thếp vàng

Ngoại động từ

Bịt đầu, lắp đặt đầu vào
to tip with silver
bịt bạc

Danh từ

Tiền kim cương, chi phí diêm thuốc
Lời răn dạy, lời nói truyền tai nước (đánh cá ngựa)
Mẹo, mánh lới, mánh khoé

Ngoại động từ

Cho chi phí kim cương, cho tới chi phí diêm thuốc
Mách nước (đánh cá ngựa)
(thông tục) đem đến, trao
tip bầm a cigarette
vứt cho tới tôi điếu dung dịch lá nào

Danh từ

Cái tiến công nhẹ nhõm, hình mẫu gảy nhẹ nhõm, hình mẫu đẩy nhẹ nhõm, hình mẫu va vấp nhẹ nhõm, hình mẫu vỗ nhẹ

Ngoại động từ

Đánh nhẹ nhõm, gảy nhẹ nhõm, đẩy nhẹ nhõm, va vấp nhẹ nhõm, vỗ nhẹ
to tip the ball
gảy nhẹ nhõm trái ngược bóng

Danh từ

Nơi ụp rác rến, thùng rác rến, bến bãi rác
the municipal refuse tip
nơi ụp rác rến trở nên phố
(thông tục) điểm dơ dáy, điểm lộn xộn
their house is an absolute tip
ngôi mái ấm của mình là điểm cực kỳ lộn xộn

Động từ

Lật nghiêng, thực hiện nghiêng; ụp, rót
to tip water into the sink
đổ nước nhập chậu

Cấu trúc từ

have something on the tip of one's tongue
sắp thổ lộ, chuẩn bị ghi nhớ ra
to miss one's tip
thất bại, hỏng việc
(sân khấu), (từ lóng) biểu diễn tệ, đùa tồi

hình thái từ

  • V-ing: tipping
  • V-ed: tipped

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

đầu, đỉnh, mũi, chóp, mỏm, (v) bịt đầu, lật nghiêng, thực hiện đổ

đầu, đỉnh, mũi, chóp, mỏm, (v) bịt đầu, lật nghiêng, thực hiện đổ

Cơ khí & công trình

đầu mút/đỉnh chóp

Giải quí EN: A small piece of material at the point or extremity of an object, designed vĩ đại be an kết thúc, cap, or cutting edge.

Bạn đang xem: tip là gì

Giải quí VN: Một mẩu nhỏ của vật liệu bên trên đầu hoặc phần mút của một vật, được kiến thiết như một trong những phần mũi hoặc lưỡi hạn chế.

Xem thêm: salesforce là gì

Xem thêm: angle là gì

Toán & tin cậy

đầu chão, tiếp điểm

Xây dựng

bịt đầu
dây tip
bãi khu đất thải
miệng mỏ hàn
mỏ (hàn) đầu (giũa)
trắc
vị trí bến bãi rác

Kỹ thuật cộng đồng

bịt đầu (cắt gọt)
đầu
đầu ngọn lửa (mỏ nhóm tự hơi)
đổ (rác)
làm nghiêng
lật
lật đảo
gắn
bãi thải
sự lật goòng
sự trang bị
vòi

Kinh tế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apex , cap , crown , cusp , edge , kết thúc , extremity , head , nip , peak , point , stub , summit , tiptop , vertex , compensation , cue , fee , gift , handout , lagniappe , money , one-way , perk , perquisite , pourboire , reward , small change , something * , sweetener , acicula , acumination , mucro , mucronation , cant , grade , gradient , heel , incline , lean , list , rake , slant , slope , tilt , cumshaw , largess , pointer , steer , baksheesh , bribe , buckshee , dash , douceur , gratuity , insinuation , terminus
verb
bend , cant , capsize , careen , dump , empty , heel , incline , lean , list , overset , overturn , pour , recline , shift , slant , slope , spill , tilt , topple , topple over , turn over , unload , upend , upset , upturn , advise , caution , clue , cue , forewarn , give a clue , give a hint , give the low-down , hint , prompt , steer , suggest , tip off , warn , rake , talk , tattle

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ