toán lớp 5 ôn tập so sánh hai phân số

Giải bài bác tập dượt Toán lớp 5

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số được biên soạn bám theo sườn lịch trình sách giáo khoa Toán lớp 5.

Bạn đang xem: toán lớp 5 ôn tập so sánh hai phân số

>> Bài trước: Giải Toán lớp 5 trang 6: Ôn tập dượt đặc thù cơ phiên bản của phân số

I. Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số

Hướng dẫn giải bài bác 1, 2 trang 7 SGK Toán lớp 5: Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số cụ thể đoạn phim chỉ dẫn và câu nói. giải:

Video Giải Toán lớp 5 trang 7 phân tích và lý giải cụ thể cơ hội làm

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 1

Điền vệt phù hợp vô địa điểm trống: <; >; =

\dfrac{4}{11}... \dfrac{6}{11}

\frac{6}{7}...\frac{12}{14}

\dfrac{15}{17}... \dfrac{10}{17}

\dfrac{2}{3}... \dfrac{3}{4}

Phương pháp giải

a) Trong nhì phân số nằm trong kiểu số:

- Phân số này sở hữu tử số bé nhiều hơn thì bé nhiều hơn.

- Phân số này sở hữu tử số to hơn thì to hơn.

- Nếu tử số đều bằng nhau thì nhì phân số cơ đều bằng nhau.

b) Muốn đối chiếu nhì phân số không giống kiểu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của bọn chúng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 1:

+) \dfrac{4}{11}< \dfrac{6}{11};

+) \dfrac{15}{17}> \dfrac{10}{17};

+) \dfrac{6}{7} = \dfrac{6\times 2}{7 \times 2} = \dfrac{12}{14}

Vậy \dfrac{6}{7} = \dfrac{12}{14};

+) \dfrac{2}{3} = \dfrac{2\times 4}{3 \times 4} = \dfrac{8}{12} ; \dfrac{3}{4} = \dfrac{3\times 3}{4 \times 3} = \dfrac{9}{12}

\dfrac{8}{12} < \dfrac{9}{12}

Vậy \dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 2

Viết những số sau bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

a)\dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{6};\dfrac{17}{18}

b) \dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{4};\dfrac{5}{8}.

Đáp án

a) Quy đồng kiểu số: MSC = 18

\dfrac{8}{9}=\dfrac{16}{18}; \dfrac{5}{6}=\dfrac{15}{18};

Giữ vẹn toàn phân số \dfrac{17}{18}

Ta có: \dfrac{15}{18}< \dfrac{16}{18}< \dfrac{17}{18} hoặc \dfrac{5}{6}< \dfrac{8}{9}< \dfrac{17}{18}.

Vậy những phân số được bố trí bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:\dfrac{5}{6}; \dfrac{8}{9}; \dfrac{17}{18}.

b) Quy đồng kiểu số: MSC = 8

\dfrac{1}{2}= \dfrac{4}{8}; \dfrac{3}{4}= \dfrac{6}{8};

Giữ vẹn toàn \dfrac{5}{8}.

Ta có: \dfrac{4}{8}< \dfrac{5}{8}< \dfrac{6}{8}hay\dfrac{1}{2}< \dfrac{5}{8}< \dfrac{3}{4}

Vậy những phân số được bố trí bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là: \dfrac{1}{2};\dfrac{5}{8}; \dfrac{3}{4}.

II. Toán lớp 5 trang 7 Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số (tt)

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số (tiếp theo) cụ thể đoạn phim chỉ dẫn và câu nói. giải mặt mũi dưới:

Video Giải Toán lớp 5 trang 7 phân tích và lý giải cụ thể cơ hội làm

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 1

a) Điền vệt phù hợp vô địa điểm trống

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5

b) Nêu điểm lưu ý của phân số to hơn 1, bé nhiều hơn 1, vì thế 1.

Phương pháp giải

Phân số sở hữu tử số to hơn kiểu số thì phân số cơ to hơn 11.

Phân số sở hữu tử số bé nhiều hơn kiểu số thì phân số cơ bé nhiều hơn 11.

Phân số sở hữu tử số vì thế kiểu số thì phân số cơ vì thế 1

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 1:

\frac{3}{5}<1

\frac{2}{2}=1

\frac{9}{4}>1

1>\frac{7}{8}

Xem thêm: nhập vai mị châu kể lại chuyện an dương vương

b) Nếu tử số to hơn kiểu số thì phân số to hơn 1.

Nếu tử số bé nhiều hơn kiểu số thì phân số bé nhiều hơn 1.

Nếu tử số vì thế kiểu số thì phân số vì thế 1.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 2

a) So sánh những phân số:

Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 5

b) Nêu cơ hội đối chiếu nhì phân số sở hữu nằm trong tử số.

Phương pháp giải

Trong nhì phân số sở hữu nằm trong tử số:

- Phân số này sở hữu kiểu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.

- Phân số này sở hữu kiểu số bé nhiều hơn thì phân số cơ to hơn.

- Nếu kiểu số đều bằng nhau thì nhì phân số cơ đều bằng nhau.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 2:

\frac{2}{5}>\frac{2}{7}

\frac{5}{9}<\frac{5}{6}

\frac{11}{2}>\frac{11}{3}

b) Trong nhì phân số sở hữu tử số đều bằng nhau, phân số này sở hữu kiểu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn phân số cơ.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 3

Phân số này rộng lớn hơn?

a) \dfrac{3}{4} và \dfrac{5}{7};

b) \dfrac{2}{7} và \dfrac{4}{9}

c) \dfrac{5}{8} và \dfrac{8}{5}.

Phương pháp giải

- Quy đồng kiểu số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- Quy tiểu đồng số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- So sánh nhì phân số với cùng 1.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 3:

a) \dfrac{3}{4} = \dfrac{21}{28}; \dfrac{5}{7} = \dfrac{20}{28}

\dfrac{21}{28} > \dfrac{20}{28} (vì 21>20)

Vậy\dfrac{3}{4} > \dfrac{5}{7} .

b) \dfrac{2}{7} = \dfrac{4}{14} ; Giữ vẹn toàn \dfrac{4}{9}

\dfrac{4}{14} < \dfrac{4}{9} (vì 14>9)

Vậy \dfrac{2}{7} < \dfrac{4}{9};

c) \dfrac{5}{8}< 1; \quad \dfrac{8}{5}> 1 nên tao sở hữu \dfrac{5}{8} <1< \dfrac{8}{5}

Vậy \dfrac{5}{8} <\dfrac{8}{5}.

Giải Toán lớp 5 trang 7 Câu 4

Mẹ sở hữu một trong những trái ngược quýt. Mẹ mang đến chị 1/3 số trái ngược quýt cơ, mang đến em 2/5 số trái ngược quýt cơ. Hỏi ai được u mang đến nhiều quýt hơn?

Phương pháp giải

Quy đồng kiểu số nhì phân số \frac{1}{3}\frac{2}{5} rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài bác 4:

Quy đồng kiểu số

\frac{1}{3}=\frac{5}{15}

\frac{2}{5}=\frac{6}{15}

\frac{6}{15}>\frac{5}{15}

nên \frac{2}{5}>\frac{1}{3}

Vậy em được u mang đến nhiều quýt rộng lớn.

>>Bài tiếp theo: Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK Toán 5: Phân số thập phân

III. Lý thuyết Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số

a) Trong nhì phân số nằm trong mấu số:

  • Phân số này sở hữu tử số bé nhiều hơn thì bé nhiều hơn.
  • Phân số này sở hữu tử số to hơn thì to hơn.
  • Nếu tử số đều bằng nhau thì nhì phân số cơ vì thế nhau

b) Muốn đối chiếu nhì phân số không giống kiểu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của bọn chúng. Nắm kiên cố những kỹ năng lý thuyết này, những em học viên hoàn toàn có thể tự động giải những dạng bài bác Toán và đối chiếu thành quả bên trên nhé.

IV. Trắc nghiệm Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số

Lời giải hoặc bài bác tập dượt Toán 5 này bao hàm những bài bác giải ứng với từng bài học kinh nghiệm vô sách canh ty những em ôn luyện, gia tăng những dạng bài bác tập dượt. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm.

Giải vở bài bác tập dượt Toán tương ứng:

Xem thêm: soạn bài khái quát văn học dân gian việt nam

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 3: Ôn tập: So sánh nhì phân số
  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 4: Ôn tập dượt So sánh nhì phân số (tiếp theo)

Trên đấy là toàn cỗ câu nói. Giải bài bác tập dượt trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số sở hữu cách thức giải và câu nói. giải cụ thể mang đến từng dạng bài bác tập dượt cho những em học viên xem thêm, cơ hội đối chiếu nhì phân số nằm trong kiểu số, không giống kiểu số, cơ hội bố trí những phân số bám theo trật tự, bắt được cơ hội giải những dạng toán về phân số khối hệ thống lại những kỹ năng Toán 5 chương 1 Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích S. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Ngoài rời khỏi, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 cả năm hoặc đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bám theo chuẩn chỉnh kỹ năng tài năng của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn quốc nhằm mục đích đưa đến mang đến học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận tải free đề ganh đua về và ôn luyện. VnDoc.com liên tiếp update đáp án và câu nói. giải cụ thể mang đến từng môn học tập, đề ganh đua của những lớp. Mời chúng ta nằm trong bám theo dõi, vận tải về dùng xem thêm.

V. Giải Toán lớp 5 So sánh nhì phân số

  • Giải Toán lớp 5 VNEN: Ôn tập dượt đối chiếu nhì phân số
  • Giải vở luyện toán lớp 5 tập dượt 1: Ôn tập dượt - So sánh nhì phân số
  • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 5: Ôn tập dượt định nghĩa về phân số
  • Giải vở rèn luyện Toán lớp 5 tập dượt 1: Ôn tập dượt - So sánh nhì phân số
  • Giải vở rèn luyện Toán lớp 5 tập dượt 1: Ôn tập dượt - So sánh nhì phân số (tiếp theo)

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 5, VnDoc chào những thầy giáo viên, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 5. Rất ngóng cảm nhận được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.