tong cua so hang thu nhat so hang thu hai va tong la 3248

Câu hỏi

Trần Vũ Mai Nhung

Tổng của số hạng loại nhất , số hạng loại nhì và tổng là 3248. tường số hạng loại nhất vì chưng 4/7 tổng nhì số . Tìm nhì số hạng nhập phép tắc tính

Bạn đang xem: tong cua so hang thu nhat so hang thu hai va tong la 3248

Thùy Linh

1 mon 12 năm ngoái khi 13:48

Tổng của số hạng loại nhất, số hạng loại nhì và tổng là 3248. tường số hạng loại nhất vì chưng 4/7 tổng nhì số. Tìm 2 số hạng nhập phép tắc tính bại liệt. Số hạng loại nhất.... Số hạng loại nhì....

Xem chi tiết

Trần Vũ Mai Nhung

Tổng của số hạng loại nhất , số hạng loại nhì và tổng là 3248. tường số hạng loại nhất vì chưng 4/7 tổng nhì số . Tìm nhì số hạng nhập phép tắc tính

Xem chi tiết

Kang Tea Oh

17 mon 12 năm nhâm thìn khi 9:26

Tổng của số hạng loại nhất, số hạng loại nhì và tổng là 3248. tường số hạng loại nhất vì chưng 4/7 tổng nhì số

Tìm số hạng loại nhất nhập phép tắc tính đó

Xem chi tiết

Hồ Thị Ngọc Ánh

21 mon 12 năm ngoái khi 7:32

Tổng của số hạng loại nhất , số hạng loại nhì và tổng là 3248 . tường số hạng loại nhất vì chưng 4/7 tổng nhì số

Tìm nhì số hạng nhập phép tắc tính bại liệt.

Xem chi tiết

Xem thêm: soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Nguyen Tien Thinh

15 mon 12 năm ngoái khi 12:47

Tổng số hạng loại nhất ,loại nhì và tổng là 3248.tường số hạng loại nhất vì chưng 4\7 tổng nhì số .Tìm những số hạng nhập phép tắc tính đó

Xem chi tiết

Thảo love Joyce Chu vs K...

10 mon 12 năm nhâm thìn khi 10:31

Tổng của số hạng loại nhất, số hạng loại nhì và tổng là 3248. tường số hạng loại nhất bằng \(\frac{4}{7}\)tổng nhì số. Tìm số hạng loại nhất nhập phép tắc tính bại liệt.

Xem chi tiết

vũ thu huyền

30 mon 12 năm ngoái khi 14:47

TỔNG CỦA  SỐ HẠNG THỨ NHẤT , SỐ HẠNG THỨ 2 VÀ TỔNG LÀ  3248 . BIẾT SỐ HẠNG THỨ BẰNG 4 / 7 TỔNG HAI SỐ . TÌM 2 SỐ HẠNG TRONG PHÉP TÍNH ĐÓ

Xem chi tiết

phạm ngọc tuấn

4 mon 12 năm ngoái khi 18:44

Tổng của số hạng loại nhất,số hạng loại nhì và tổng là 3248.tường số hạng loại nhất vì chưng 3/4 tổng nhì số.Tìm nhì số hạng nhập phép tắc tính bại liệt.

Xem chi tiết

Xem thêm: hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Nguyễn  Linh Chi

Tổng của số hạng loại nhất , số hạng loại nhì và tổng là 3248. tường số hạng loại nhất vì chưng 4/7 tổng nhì số. Tìm số hangj loại nhất và số hạng loại hai

Xem chi tiết