tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 quảng ngãi

Tỉnh Trường Địa chỉ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn Xã Bình Trung, H. Bình Sơn Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Bình Sơn TTr. Châu ổ, H. Bình Sơn Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Vạn Tường Xã Bình Phú, H. Bình Sơn Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Bình Sơn Xã Bình Long, H. Bình Sơn Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Ba Gia Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Tư thục Trương Định Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp TTr Sơn Tịnh, thị trấn Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng TTr Sơn Tịnh, thị trấn Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ Xã Tịnh Khê, thị trấn Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trung tâm DN-GDTX&HN thị trấn Sơn Tịnh TTr Sơn Tịnh, thị trấn Sơn Tịnh Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng Ph. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn Ph. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Khiết Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
Quảng Ngãi Ph. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Tư thục Nguyễn Bỉnh
Khiêm Ph. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Tư thục Hoàng Văn
Thụ Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Tịnh Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trung tâm DN-GDTX&HN tỉnh
Quảng Ngãi Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Chu Văn An TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 2 Tư Nghĩa Xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Thu Xà Xã Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX thị trấn Tư
Nghĩa TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Phương TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 2 Nghĩa Hành Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Nghĩa Hành Xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu Xã Đức Lân, H. Mộ Đức Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX thị trấn Mộ
Đức TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ Xã Phổ Ninh, thị trấn Đức Phổ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh Xã Phổ Ninh, thị trấn Đức Phổ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 2 Đức Phổ Xã Phổ Khánh, thị trấn Đức Phổ Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Đức Phổ Thị trấn Đức Phổ, thị trấn Đức Phổ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông số 2 Đức Phổ  Xã Phổ Khánh, thị trấn Đức Phổ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Ba Tơ TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Phạm Kiệt Xã Ba Vì, H. Ba Tơ Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX thị trấn Ba
TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Minh Long Xã Long Hiệp, H. Minh Long Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Minh Long Xã Long Hiệp, H. Minh Long Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Quang Trung Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Sơn Hà TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà Quảng Ngãi Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Phạm Kiệt Xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Hà TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Sơn Tây Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Trà Bồng Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX thị trấn Trà Bồng Xã Trà Thủy, H. Trà Bồng Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Tây Trà Xã Trà Phong, H. Trà Bồng Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Tây Trà  Xã Trà Phong, H. Tây Trà Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Tây Trà Xã Trà Phong, H. Tây Trà Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Lý Sơn Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX thị trấn Lý
Sơn Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông số 1 Đức Phổ  Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh  Phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi Trường trung học phổ thông Số 2 Đức Phổ  Xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức Phổ  Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ