trắc nghiệm lí thuyết vật lý 12 có đáp án


Loạt bài bác 1000 Câu chất vấn & Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 sở hữu đáp án và câu nói. giải cụ thể rất đầy đủ những cường độ phân biệt, thông hiểu, áp dụng giúp các bạn gia tăng và ôn luyện trắc nghiệm Vật Lí 12 nhằm sẵn sàng mang đến kì đua trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lí năm 2023.

Bạn đang xem: trắc nghiệm lí thuyết vật lý 12 có đáp án

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 (có đáp án)

Để mua sắm hoàn hảo cỗ Chuyên đề và đề ôn đua trung học phổ thông Quốc gia môn Vật Lí năm 2023 bạn dạng word sở hữu câu nói. giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô mừng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Chương 1: Dao động cơ

 • 30 câu trắc nghiệm Dao động điều tiết (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Dao động điều tiết (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Con rung lắc lốc xoáy (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Con rung lắc lốc xoáy (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Con rung lắc đơn (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Con rung lắc đơn (có đáp án - phần 2)
 • 20 câu trắc nghiệm Dao động tắt dần dần - Dao động chống bức (có đáp án)
 • 20 câu trắc nghiệm Dao động tắt dần dần - Dao động chống bức (có đáp án - phần 2)
 • 29 câu trắc nghiệm Tổng thích hợp nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số - Phương pháp giản vật dụng Fre-nen (phần 1)
 • 29 câu trắc nghiệm Tổng thích hợp nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số - Phương pháp giản vật dụng Fre-nen (phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 1 (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 1 (có đáp án - phần 2)

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

 • 27 câu trắc nghiệm Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (có đáp án)
 • 27 câu trắc nghiệm Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (có đáp án - phần 2)
 • 19 câu trắc nghiệm Giao bôi sóng (có đáp án)
 • 19 câu trắc nghiệm Giao bôi sóng (có đáp án - phần 2)
 • 29 câu trắc nghiệm Sóng ngừng (có đáp án)
 • 29 câu trắc nghiệm Sóng ngừng (có đáp án - phần 2)
 • 16 câu trắc nghiệm Đặc trưng vật lí của âm (có đáp án)
 • 20 câu trắc nghiệm Đặc trưng sinh lí của âm (có đáp án)
 • 20 câu trắc nghiệm Đặc trưng sinh lí của âm (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 2 (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 2 (có đáp án - phần 2)

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

 • 28 câu trắc nghiệm Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều (có đáp án)
 • 28 câu trắc nghiệm Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Các mạch năng lượng điện xoay chiều (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Các mạch năng lượng điện xoay chiều (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Mạch sở hữu R, L, C giắt tiếp nối nhau (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Mạch sở hữu R, L, C giắt tiếp nối nhau (có đáp án - phần 2)
 • 29 câu trắc nghiệm Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều - Hệ số hiệu suất (có đáp án)
 • 29 câu trắc nghiệm Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều - Hệ số hiệu suất (có đáp án - phần 2)
 • 28 câu trắc nghiệm Truyền chuyển vận năng lượng điện năng - Máy vươn lên là áp (có đáp án)
 • 28 câu trắc nghiệm Truyền chuyển vận năng lượng điện năng - Máy vươn lên là áp (có đáp án - phần 2)
 • 26 câu trắc nghiệm Máy trị năng lượng điện xoay chiều - mô tơ ko nhất quán tía trộn (có đáp án)
 • 26 câu trắc nghiệm Máy trị năng lượng điện xoay chiều - mô tơ ko nhất quán tía trộn (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 3 (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 3 (có đáp án - phần 2)
 • Đề đánh giá học tập kì 1

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

 • 30 câu trắc nghiệm Mạch xê dịch (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Mạch xê dịch (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Điện kể từ ngôi trường sở hữu đáp án
 • 20 câu trắc nghiệm Sóng năng lượng điện kể từ (có đáp án)
 • 20 câu trắc nghiệm Sóng năng lượng điện kể từ (có đáp án - phần 2)
 • 18 câu trắc nghiệm Nguyên tắc vấn đề liên hệ vì chưng sóng vô tuyến
 • 27 câu trắc nghiệm Chương 4 (có đáp án)
 • 27 câu trắc nghiệm Chương 4 (có đáp án - phần 2)

Chương 5: Sóng ánh sáng

 • 25 câu trắc nghiệm Tán sắc độ sáng (có đáp án)
 • 25 câu trắc nghiệm Tán sắc độ sáng (có đáp án - phần 2)
 • 27 câu trắc nghiệm Giao bôi độ sáng (có đáp án)
 • 27 câu trắc nghiệm Giao bôi độ sáng (có đáp án - phần 2)
 • 17 câu trắc nghiệm Các loại quang đãng phổ (có đáp án)
 • 17 câu trắc nghiệm Tia mặt trời và tia tử nước ngoài (có đáp án)
 • 16 câu trắc nghiệm Tia X (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 5 (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 5 (có đáp án - phần 2)

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

 • 29 câu trắc nghiệm Hiện tượng quang đãng năng lượng điện - Thuyết lượng tử độ sáng (có đáp án)
 • 29 câu trắc nghiệm Hiện tượng quang đãng năng lượng điện - Thuyết lượng tử độ sáng (có đáp án - phần 2)
 • 20 câu trắc nghiệm Hiện tượng quang đãng năng lượng điện vô (có đáp án)
 • 20 câu trắc nghiệm Hiện tượng quang đãng năng lượng điện vô (có đáp án - phần 2)
 • 15 câu trắc nghiệm Hiện tượng quang đãng - trị quang đãng (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Mẫu nguyên vẹn tử Bo (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Mẫu nguyên vẹn tử Bo (có đáp án - phần 2)
 • 15 câu trắc nghiệm Sơ lược về Laze
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 6 (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 6 (có đáp án - phần 2)

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

 • 30 câu trắc nghiệm Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Năng lượng link của phân tử nhân - Phản ứng phân tử nhân (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Năng lượng link của phân tử nhân - Phản ứng phân tử nhân (có đáp án - phần 2)
 • 30 câu trắc nghiệm Phóng xạ (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Phóng xạ (có đáp án - phần 2)
 • 23 câu trắc nghiệm Phản ứng phân bắt bẻ (có đáp án)
 • 23 câu trắc nghiệm Phản ứng phân bắt bẻ (có đáp án - phần 2)
 • 14 câu trắc nghiệm Phản ứng nhiệt độ hạch
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 7 (có đáp án)
 • 30 câu trắc nghiệm Chương 7 (có đáp án - phần 2)
 • Đề đánh giá học tập kì 2

Danh mục trắc nghiệm theo dõi bài bác học

Chương 1: Dao động cơ

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 1: Dao động điều tiết (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 1: Dao động điều tiết (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 2: Con rung lắc lốc xoáy (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 2: Con rung lắc lốc xoáy (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 3: Con rung lắc đơn (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 3: Con rung lắc đơn (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 4: Dao động tắt dần dần - Dao động chống bức (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 4: Dao động tắt dần dần - Dao động chống bức (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 5: Tổng thích hợp nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số - Phương pháp giản vật dụng Fre-nen (phần 1)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 5: Tổng thích hợp nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số - Phương pháp giản vật dụng Fre-nen (phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 1 (có đáp án - phần 2)

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 8: Giao bôi sóng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 8: Giao bôi sóng (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 9: Sóng ngừng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 9: Sóng ngừng (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 2 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 2 (có đáp án - phần 2)

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 12: Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 12: Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt tiếp nối nhau (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt tiếp nối nhau (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều - Hệ số hiệu suất (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều - Hệ số hiệu suất (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 16: Truyền chuyển vận năng lượng điện năng - Máy vươn lên là áp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 16: Truyền chuyển vận năng lượng điện năng - Máy vươn lên là áp (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 17: Máy trị năng lượng điện xoay chiều - mô tơ ko nhất quán tía trộn (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 17: Máy trị năng lượng điện xoay chiều - mô tơ ko nhất quán tía trộn (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 3 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 3 (có đáp án - phần 2)

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 20: Mạch xê dịch (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 20: Mạch xê dịch (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 21: Điện kể từ ngôi trường sở hữu đáp án
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 22: Sóng năng lượng điện kể từ (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 22: Sóng năng lượng điện kể từ (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ vì chưng sóng vô tuyến
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 4 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 4 (có đáp án - phần 2)

Chương 5: Sóng ánh sáng

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 24: Tán sắc độ sáng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 24: Tán sắc độ sáng (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 25: Giao bôi độ sáng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 25: Giao bôi độ sáng (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 26: Các loại quang đãng phổ (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 27: Tia mặt trời và tia tử nước ngoài (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 28: Tia X (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 5 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 5 (có đáp án - phần 2)

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài :30 Hiện tượng quang đãng năng lượng điện - Thuyết lượng tử độ sáng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 30: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện - Thuyết lượng tử độ sáng (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 31: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện vô (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 31: Hiện tượng quang đãng năng lượng điện vô (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 32: Hiện tượng quang đãng - trị quang đãng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 34: Sơ lược về Laze
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 6 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 6 (có đáp án - phần 2)

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 35: Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 35: Tính hóa học và cấu trúc phân tử nhân (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 36: Năng lượng link của phân tử nhân - Phản ứng phân tử nhân (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 36: Năng lượng link của phân tử nhân - Phản ứng phân tử nhân (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 37: Phóng xạ (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 37: Phóng xạ (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 38: Phản ứng phân bắt bẻ (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 38: Phản ứng phân bắt bẻ (có đáp án - phần 2)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt độ hạch
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 7 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Vật Lí 12 Chương 7 (có đáp án - phần 2)

Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Dao động điều tiết (phần 1)

Bài 1: Một hóa học điểm xê dịch điều tiết dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng lối đi được của hóa học điểm vô một chu kì xê dịch là:

A. 10 centimet.      B. 30 centimet.

C. 40 centimet.      D. đôi mươi centimet.

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 2: Một vật nhỏ xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = Acos10t (t tính vì chưng s). Tại t = 2 s, trộn của xê dịch là:

A. 10 rad.      B. 40 rad.

C. đôi mươi rad.      D. 5 rad.

- Pha xê dịch của vật bên trên t = 2 s là: 10.2 = đôi mươi rad

Chọn đáp án C

Bài 3: Một vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = 5cosπt (cm,s). Tốc chừng của vật có mức giá trị cực to là bao nhiêu?

A. –5π cm/s.      B. 5π cm/s.

C. 5 cm/s.      D. 5/π cm/s.

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 4: Chọn một hóa học điểm xê dịch điều tiết bên trên đoạn trực tiếp MN nhiều năm 6 centimet với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời hạn là khi hóa học điểm sở hữu li chừng 3√3/2 centimet và hoạt động ngược hướng với chiều dương tuy nhiên tôi đã lựa chọn. Phương trình xê dịch của hóa học điểm là:

A. x = 3sin(4πt + π/3) cm

B. x = 3cos(4πt + π/6) cm

C. x = 3sin(4πt + π/6) cm

D. x = 3cos(4πt + 5π/6) cm

- Ta có: Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Tại t = 0 hóa học điểm ở x = 3√3/2 và theo hướng âm

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 5: Vật xê dịch điều tiết theo dõi phương trình x = Acosωt (cm). Sau Khi xê dịch được 1/6 chu kì vật sở hữu li chừng √3/2 centimet. Biên chừng xê dịch của vật là:

A. 2√2 centimet      B. √3 cm

C. 2 centimet      D. 4√2 cm

- Tại t = 0 vật ở địa điểm x = + A

- Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở địa điểm x = √3/2 centimet

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 6: Vật xê dịch điều tiết với phương trình vận tốc a = 40π2cos(2πt + π/2) cm/s2. Phương trình xê dịch của vật là

A. x = 6cos(2πt - π/4) cm

B. x = 10cos(2πt - π/2) cm

C. x = 10cos(2πt) cm

D. x = 20cos(2πt - π/2) cm

- Biên chừng của dao động:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Gia tốc vươn lên là thiên sớm trộn π đối với li chừng nên:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Phương trình xê dịch của vật:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 7: Một vật xê dịch điều tiết với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời hạn Khi vật thay đổi chiều hoạt động và Khi ê vận tốc của vật đang xuất hiện độ quý hiếm dương. Pha ban sơ là:

A. -π/2      B. -π/3

C. π        D. π/2

- Vật thay đổi chiểu hoạt động bên trên địa điểm biên:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Gia tốc của vật đang xuất hiện độ quý hiếm dương khi:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Tại thời gian ban sơ (t = 0):

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 8: Một vật xê dịch điều tiết với véc tơ vận tốc tức thời góc 5 rad/s. Khi vật trải qua li chừng 5 centimet thì nó sở hữu vận tốc là 25 cm/s. Biên chừng xê dịch của vật là:

A. 5√2 centimet      B. 10 cm

C. 5,24 cm      D. 5√3 cm

- Biên chừng xê dịch của vật:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Bài 9: Một vật xê dịch điều tiết với biên chừng 5 centimet. Khi vật sở hữu vận tốc 10 cm/s thì sở hữu vận tốc 40√3 cm/s2. Tần số góc của xê dịch là:

A. 1 rad/s      B. 4 rad/s

C. 2 rad/s      D. 8 rad/s

- sít dụng hệ thức song lập thân mật véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 10: Chất điểm xê dịch điểu hòa bên trên đoạn MN = 4 centimet, với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời hạn Khi hóa học điểm sở hữu li chừng x = -1 centimet, đang được hoạt động theo hướng dương. Phương trình xê dịch là:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Biên chừng dao động:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Tần số góc:

- Pha ban đầu:

+ Tại thời gian ban sơ t = 0 :

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Xem thêm: tục ngữ về tình cảm anh em trong gia đình

- Phương trình xê dịch của vật:

   Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Dao động điều tiết (phần 2)

Bài 16: Một hóa học điểm xê dịch điều tiết với phương trình x = 2,5cos4πt (cm). Quãng đàng hóa học điểm chuồn được vô thời hạn 3 s Tính từ lúc khi t0 = 0 là:

A. 6 centimet      B. 7,5 cm

C. 1,2 m      D. 0,6 m.

- Ta có: Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án D

Bài 17: Một vật triển khai xê dịch điều tiết theo dõi phương trình: x = 8cos(20πt + π/2) cm; thời hạn đo vì chưng giây. Chu kỳ, tần số xê dịch của vật là:

A. T = đôi mươi s; f = 10 Hz.

B. T = 0,1 s; f = 10 Hz.

C. T = 0,2 s; f = đôi mươi Hz.

D. T = 0,05 s; f = đôi mươi Hz.

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 18: Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc chừng tầm trong vòng thời hạn vì chưng 1/4 chu kì Tính từ lúc khi t0 = 0 là:

A. 1 m/s      B. 2 m/s

C. 10 cm/s      D. đôi mươi cm/s

- Quãng đàng vật chuồn được vô thời hạn T/4 là:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 19: Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt + φ) (cm). Quãng đàng lớn số 1 vật chuồn được vô 1/6 s là:

A. 4 centimet      B. 3 cm

C. 2 centimet      D. 1 cm

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 20: Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 8cosπt (cm). Tốc chừng tầm vô 1/4 chu kì Tính từ lúc khi t0 = 0 là:

A. 10 cm/s      B. 12 cm/s

C. 16 cm/s      D.đôi mươi cm/s

- Ta có:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 21: Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x = Acos(ωt + φ) (cm). Trong 1/60 s trước tiên, vật chuồn từ vựng trí sở hữu li chừng x = + A cho tới địa điểm sở hữu li chừng x = + (A√3)/2 theo hướng âm. Chu kì xê dịch của vật là:

A. 0,2 s      B. 0,4 s

C. 1 s      D. 0,5 s

- Ta sở hữu vô thời hạn Δt thì vật chuồn được một góc:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án A

Bài 22: Một hóa học điểm xê dịch theo dõi phương trình: x = 3cos(5πt + π/6) (x tính vì chưng centimet và t tính vì chưng giây). Trong một giây trước tiên hóa học điểm trải qua địa điểm sở hữu li chừng x = + 1 cm:

A. 6 phen      B. 7 lần

C. 4 phen      D. 5 lần

- sít dụng vòng tròn trĩnh lượng giác vô xê dịch cơ:

   + Chu kỳ xê dịch của mạch là:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

   + Biểu biểu diễn bên trên đàng tròn trĩnh lượng giác tao có:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- Trong 1s vật trải qua địa điểm x = +1 centimet 5 phen.

Chọn đáp án D

Bài 23: Một hóa học điểm xê dịch điều tiết với phương trình x = 4√2cos(5πt - 3π/4), (x tính vì chưng cm; t tính vì chưng s).

    Quãng đàng hóa học điểm chuồn kể từ thời gian t1 = 0,1s cho tới thời gian t2 = 6s là:

A. 84,4 centimet      B. 333,8 cm

C. 331,4 centimet      D. 336,1cm

- Tại tao có:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

- và đang được hoạt động theo hướng dương:

   v > 0

- Quãng lối đi được:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án C

Bài 24: Một hóa học điểm xê dịch điều tiết bên trên đoạn trực tiếp nhiều năm Tại địa điểm tuy nhiên li chừng của hóa học điểm là 5cm thì nó sở hữu tốc độ5π√3 cm/s. Dao động của hóa học điểm sở hữu chu kì là:

A. 1s        B. 2s

C. 0,2s      D. 1,5

- sít dụng biểu thức tương tác thân mật véc tơ vận tốc tức thời, li chừng, biên chừng và tần số góc tao có:

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Bài 25: Một vật xê dịch điều tiết bên trên trục Ox với biên chừng 25 centimet và tần số f. Thời gian dối nhanh nhất nhằm véc tơ vận tốc tức thời của vật có mức giá trị kể từ - 7π cm/s cho tới 24π cm/s là 1/4f. Lấy π2 = 10. Gia tốc cực to của vật vô quy trình xê dịch là:

A. 1,2 m/s2. B. 2,5 m/s2.

C. 1,4 m/s2. D. 1,5 m/s2.

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

⇒ Hai thời đặc điểm đó vuông trộn cùng nhau

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Bài tập dượt trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu chất vấn trắc nghiệm Vật Lí 12

Chọn đáp án B

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: những hạn chế của giáo dục việt nam hiện nay