trainer là gì

/´treinə/

Thông dụng

Danh từ

Người dạy dỗ (súc vật)
(thể dục,thể thao) người huấn luyện và giảng dạy, huấn luyện và giảng dạy viên
Máy cất cánh dùng làm huấn luyện và giảng dạy phi công, vũ khí sinh hoạt như máy cất cánh dùng làm huấn luyện và giảng dạy phi công
( (thường) số nhiều) giầy thể thao (như) training shoe

Chuyên ngành

đào tạo nên viên

Xây dựng

huấn luyện viên

Điện tử & viễn thông

máy tập luyện luyện

Kỹ thuật công cộng

máy huấn luyện

Giải mến EN: Any piece of equipment used to tát instruct personnel in the operation or maintenance of complex systems (e.g., radar, sonar, or flight vehicles), usually through the use of equipment mock-ups or realistic computer-controlled equipment simulators.

Bạn đang xem: trainer là gì

Xem thêm: ecg là gì

Giải mến VN: Bất cứ phần này của vũ khí thông thường được cung ứng cho tới nhân viên cấp dưới nhập quy trình vận hành và bảo trì những khối hệ thống phức tạp ( ví như máy rađa, vũ khí trừng trị hiện nay tàu lặn hoặc những phương tiện đi lại bên trên không), thông thường trải qua việc dùng những quy mô vũ khí hoặc PC.

Kinh tế

huấn luyện viên
người moi tạo
người huấn luyện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adviser , breeder , coach , demonstrator , drill sergeant , guide , handler , lecturer , mentor , professor , tutor , instructor , pedagogue , teacher , drillmaster