trên giá sách muốn xếp 20 cuốn sách khác nhau

Câu hỏi:

18/12/2020 35,899

D. 19!. 18

Bạn đang xem: trên giá sách muốn xếp 20 cuốn sách khác nhau

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

• Sắp xếp đôi mươi cuốn sách bên trên giá chỉ là một trong những thiến của đôi mươi thành phần nên tao có

20! cơ hội bố trí.

• Khi nhì cuốn tập luyện 1 và tập luyện 2 bịa cạnh nhau (thay thay đổi vị trí mang đến nhau), tao coi bại là một trong những thành phần và nằm trong bố trí với 18 cuốn sách sót lại bên trên giá chỉ nên đem 2. 19! cơ hội bố trí.

Vậy đem toàn bộ 20! - 2.19! = 19!.18 cơ hội bố trí theo gót đòi hỏi câu hỏi.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song d1 và d2 . Trên d1 lấy 17 điểm phân biệt, bên trên d2 lấy đôi mươi điểm phân biệt. Tính số tam giác tuy nhiên đem những đỉnh được lựa chọn kể từ 37 điểm đó.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5590

Câu 2:

Trong mặt mày bằng phẳng mang đến tụ hội Phường bao gồm 2018 điểm phân biệt. Hỏi đem từng nào đoạn trực tiếp tuy nhiên nhì đầu mút nằm trong Phường ?

A. 2018!2016!.2!

B. 2018!2016!

C. 2018!2!

D. 2018!2016!.2!

Câu 3:

Gieo tình cờ một con cái súc sắc bằng vận và đồng hóa học nhì đợt. Xác suất nhằm tối thiểu một đợt xuất hiện tại mặt mày nhì chấm là

A. 11/36

B. 12/36

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 69, 70

C. 10/36

D. 13/36

Câu 4:

Phương trình 2sin2x - 4sinxcosx + 4cos2x = 1 tương tự với phương trình

A. cos2x - 2sin2x = 2

B. sin2x- 2cos2x = 2

C. cos2x - 2sin2x = -2

D. sin2x- 2cos2x = -2

Câu 5:

Tính tổng T những nghiệm của phương trình  cos2x - sin2x = 2 + sin2xtrên khoảng (0;2π)

Câu 6:

Cho tập luyện A = {0,1,2......9} Số những số bất ngờ đem 5 chữ số song một không giống nhau kéo ra kể từ tập luyện A là?

A. 30420

B. 27162

C. 27216

Xem thêm: there are differences and similarities between vietnamese and american culture

D. 30240