trial là gì

/'traiəl/

Thông dụng

Danh từ

Sự demo nghiệm; cuộc demo nghiệm
to give something a trial
đưa một vật đi ra thử
to make the trial
làm demo, thực hiện thí nghiệm
to proceed by trial and error
tiến hành bằng phương pháp mò mẫm mẫm
trial of strength
sự demo mức độ mạnh
trial flight
cuộc cất cánh thử
trial trip
cuộc chạy demo (của chiếu tàu mới)
(pháp lý) việc xét xử, sự xử án; phiên toà xử
to commit a prisoner for trial
đem một tội nhân đi ra xét xử
to bring lớn trial
đưa đi ra toà, thể hiện xử
Sự demo thách; điều demo thách; nỗi gian ngoan nan
a life full of trials
một cuộc sống lắm nỗi gian ngoan nan
the radio next door is a real trial
cái đài kề bên thiệt là 1 trong những tai hoạ
trials of love
những thách thức của tình yêu
( + lớn somebody) của nợ; chuyện nặng nề nợ (người, vật hoặc làm phiền, khiến cho hậm hực..)
her child is a trial lớn his teachers
đứa con cái của bà tớ là 1 trong những của nợ so với những thầy thầy giáo của nó
Life's trials
Những nợ đời
(tài chính) sự kiểm tra
trial balance
kết toán kiểm tra
(hàng không) sự thăm hỏi dò
trial balloon
bóng thăm hỏi dò
Trận đấu thể thao nhằm trắc nghiệm năng lực những đấu thủ rất có thể được tuyển chọn vào một trong những group quan lại trọng

Tính từ

Để thử
a trial flight
chuyến cất cánh nhằm thử

Danh từ

(ngôn ngữ học) số tía (bên cạnh số đơn và số đôi; số nhiều)

Cấu trúc từ

go on trial/stand trial (for something
bị xử nhập một phiên toà
on trial
được kiểm tra và trắc nghiệm
trial and error
phương pháp demo và sai
learn by trial and error
tự mò mẫm mẫm học tập tập
trials and tribulation
những nỗi cay đắng vô cùng và phiền phức

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự demo, sự thính nghiệm

Toán & tin

phép demo, thí nghiệm
uniformity trial
(thống kê ) quy tắc demo đều
trial of force
tam giác lực
acute trial
tam giác nhọn
astronomical trial
(thiên văn ) tam giác thị sai
birectangular spherical trial
tam giác cầu nhì góc vuông
circumscribed trial
tam giác nước ngoài tiếp
congruent trials
tam giác tương đẳng
inscribed trial
tam giác nội tiếp
coordinate trial
tam giác toạ độ
copolar trial
tam giác đồng cực
diagonal trial
tam giác chéo
equilateral trial
tam giác đều
geodesic trial
tam giác trắc địa
homothetic trial
tam giác vị tự
isosceles trial
tam giác cân
local trial
tam giác địa phương
oblique trial
tam giác xiên
obtuse trial
tam giác đem góc tù
pedal trial
tam giác thuỷ túc
perspective trials
tam giác phối cảnh
polar trial
tam giác cực
rectilinear trial
tam giác thẳng
right trial
tam giác vuông
scalene trial
tam giác thường
self-polar trial
tam giác tự động đối cực
similar trials
giác giác đồng dạng
spherical trial
tam giác cầu
syzygetic trial
tam giác hội sung
unit trial
tam giác đơn vị

Xây dựng

thử (nghiệm)
trial and error
thử nghiệm và sai lầm
trial load
tải trọng demo nghiệm
trial mixture
hỗn ăn ý demo nghiệm

Kỹ thuật cộng đồng

chạy thử
trial manufacture
bản chạy thử
trial run
sự chạy thử
kiểm tra
trial assembly
sự thi công kiểm tra
kinh nghiệm
dùng thử
trial edition
bản sử dụng thử
trial edition
phiên bạn dạng sử dụng thử
trial period
giai đoạn sử dụng thử
trial product
sản phẩm sử dụng thử
trial system
hệ thống sử dụng thử
trial version
bản sử dụng thử
trial version
phiên bạn dạng sử dụng thử
trial version of software
phiên bạn dạng sử dụng thử
phép thử
trial solution
phép demo, thí nghiệm
uniformity trial
phép demo đều
sự kiểm nghiệm
load trial
sự kiểm nghiệm chịu đựng tải
sự thăm hỏi dò
sự thí nghiệm
test of soil by trial load
sự thử nghiệm khu đất chịu đựng trọng lực thử
sự thử
sự demo nghiệm
field testing or trial
sự demo nghiệm xe
sự xét nghiệm
thử
thử nghiệm
blind trial
thử nghiệm mù
cross-over trial
thử nghiệm uỷ thác thoa
double blind trial
thử nghiệm thong manh đôi
field testing or trial
sự demo nghiệm xe
trial and error
thử nghiệm và sai lầm
trial equipment
thiết bị demo nghiệm
trial load
tải trọng demo nghiệm
trial mixture
hỗn ăn ý demo nghiệm
trial period
thời gian ngoan demo nghiệm

Kinh tế

sự thử
sự thí nghiệm
field trial
sự thử nghiệm bên trên chỗ
field trial
sự thử nghiệm bên trên cánh đồng
field trial
sự thử nghiệm nhập ĐK sản xuất
sự xử án
thí nghiệm màu
thử
việc xét xử
vụ kiện
xét xử
xử án
xử kiện

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
balloon , exploratory , pilot , preliminary , probationary , provisional , tentative , test , testing , experimental , accusatorial , empiric , inquisitorial , judiciary , justiciable
noun
analysis , assay , attempt , audition , kiểm tra , crack * , dry run rẩy * , effort , endeavor , essay , examination , experience , experiment , experimentation , fling * , go * , hassle * , investigation , lick * , probation , proof , r and d , research and development , shakedown * , shot * , showcase , stab * , striving , struggle , testing , test run rẩy , trial and error * , trial run rẩy , try , try on * , tryout , undertaking , venture , whack * , workout , action , arraignment , case , citation , claim , contest , counterclaim , court action , court martial , cross-examination , habeas corpus , hearing , impeachment , indictment , lawsuit , litigation , prosecution , rap * , seizure , suit , tribunal , adversity , affliction , albatross * , anguish , annoyance , bane , blow , bother , burden , calvary , care , complication , cross lớn bear , crucible * , difficulty , distress , drag * , grief , hardship , hard time , heartbreak , inconvenience , irritation , load , misery , misfortune , nightmare , nuisance , ordeal , pain , pain in the neck * , pest , plague , rigor , severe test , sorrow , suffering , thorn , tribulation , trying time , unhappiness , vexation , vicissitude , visitation , woe , wretchedness , crack , go , offer , stab , crucible , cross , agony , criterion , demonstration , evidence , exertion , inquiry , probationary , proceedings , sample , test , trial , trouble

Từ trái khoáy nghĩa