trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

Câu hỏi:

14/08/2019 185,647

Trộn 100 ml hỗn hợp đem pH = 1 bao gồm HCl và HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a mol/l chiếm được 200 ml hỗn hợp đem pH = 12. Giá trị của a là

Bạn đang xem: trộn 100ml dd có ph=1 gồm hcl và hno3

D. 0,12.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Dung dịch axit lúc đầu đem [H+] = 0,1 M

nH+= 0,1.0,1 = 0,01 mol

Dung dịch sau phản xạ đem pH = 12

⇒ dư bazơ và đem pOH =14 – 12 = 2

⇒ [OH-] = 0,01M

⇒  nOH  = 0,002 mol

Phản ứng trung hòa:

nH+phản ứng = nOHphản ứng = 0,01 mol

⇒  nNaOH lúc đầu  = nOHphản ứng  + nOH   

= 0,01 + 0,002 = 0,012 mol

⇒ a = 0,12M

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 10 ml hỗn hợp HCl đem pH = 3. Cần thêm vô hỗn hợp này từng nào ml nước nhằm chiếm được hỗn hợp đem pH = 4.

A. 1ml.

B. 90ml.

C. 10ml.

D. 100ml.

Câu 2:

Trộn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M chiếm được hỗn hợp X. pH hỗn hợp X là?

A. 10

B. 2

C. 7

D. 1

Câu 3:

Cho hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, nó mol Cu2+

Xem thêm: giải bài tập giáo dục công dân lớp 7 bài 9

- Nếu cho tới hỗn hợp X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 dư thì chiếm được 86,1 gam kết tủa

- Nếu cho tới 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vô hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là :

A. trăng tròn,4 gam.

B. 25,3 gam.

C. 26,4 gam.

D. 21,05 gam.

Câu 4:

Trộn 3 hỗn hợp HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích đều bằng nhau chiếm được hỗn hợp X. Để hòa hợp 300 ml hỗn hợp X cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp Y bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là

A. 1000.

B. 500.

C. 200.

D. 250.

Câu 5:

Dung dịch E chứa chấp những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl- trong cơ số mol của Cl- gấp rất nhiều lần số mol của ion Na+. Cho 50% hỗn hợp E phản xạ với dd NaOH dư chiếm được 4g kết tủa. Cho 50% dd E còn sót lại phản xạ với dd Ca(OH)2 dư chiếm được 5g kết tủa. Mặt không giống, nếu như đung nóng cho tới cạn hỗn hợp E chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 11,84

B. 8,79

C. 7,52

D. 7,09

Câu 6:

Trộn 100 ml hỗn hợp H2SO4 xM với 100 ml hỗn hợp NaOH đem pH =12 chiếm được hỗn hợp Z đem pH = 2. Giá trị x là

A. 0,015 M

B. 0,03M.

C. 0,02 M.

Xem thêm: bài văn tả cô giáo đang giảng bài lớp 6

D. 0,04 M.