trong phòng thí nghiệm metan được điều chế bằng cách

Trong chống thử nghiệm, khí metan (CH4) được tổ chức pha trộn theo dõi công việc sau:
Cách 1: Nghiền nhỏ và trộn lẫn đều lếu hợp ý bao gồm natri axetat và vôi tôi xút, tiếp sau đó mang đến vô ống thử thô (ống số 1). Nút kín ống số 1 vì chưng nút cao su thiên nhiên sở hữu ống dẫn khí.
Cách 2: Lắp ống số 1 lên giá chỉ thử nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vô thau nước sẵn sàng sẵn.
Cách 3: Dùng đèn rượu cồn đun giá buốt ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ nhõm và hơ đều ống thử, tiếp sau đó đun triệu tập vô phần sở hữu lếu hợp ý hóa học rắn).
Cách 4: Từ kể từ trả ống dẫn khí vô ống thử (ống số 2) đang được dìm chìm hẳn vô thau nước nhằm thu khí bay đi ra.
Cho những tuyên bố sau:
(a) Vôi tôi xút vô lếu hợp ý hóa học rắn lúc đầu là Ca(OH)2 và NaOH.
(b) Tại bước 2, lắp đặt ống số 1 sao mang đến mồm ống phía lên.
(c) Sau bước 3, cần thiết đợi một thời hạn cụt nhằm khí metan đẩy không còn không gian thoát khỏi khối hệ thống trước lúc trả ống dẫn khí vô ống số 2.
(d) Khí metan được thu vô ống số 2 theo dõi cách thức dời nước.
(e) Kết thúc giục thí nghiệm: tắt đèn rượu cồn, nhằm ống số 1 nguội hẳn rồi mới mẻ trả ống dẫn khí thoát khỏi hỗn hợp vô ống số 2.
Số tuyên bố đích thị là

Đáp án A

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm metan được điều chế bằng cách

Xem thêm: 49 53 là gì

HD: Cha trí thử nghiệm → tế bào miêu tả lại vì chưng hình vẽ:
537483[đề].png
Phản ứng xảy ra: CH3COONa + NaOH ––CaO, to→ CH4↑ + Na2CO3.
☆ Phân tích những phân phát biểu:
❌ (a) sai, vôi tôi xút vô ống thử (1) là CaO và NaOH.
❌ (b) sai, mồm ống cần thiết lắp đặt tương đối chúc xuống như tế bào miêu tả vì chưng hoá hóa học lúc đầu thông thường lẫn lộn tương đối nước, Lúc nung cất cánh tương đối, dừng tụ lại, nếu như mồm ống (1) phía lên thì nước dừng tụ tiếp tục chảy ngược lại ống thử, phần hóa học rắn đang được giá buốt, gặp gỡ nước rét tiếp tục dễ dàng kéo theo vỡ ống thử.
✔️ (c) đích thị.
✔️ (d) đích thị vì thế khí metan ko tan nội địa nên thu vì chưng pp đẩy nước.
❌ (e) sai vì thế nếu như tắt đèn rượu cồn tuy nhiên ko dỡ ống dẫn khí thì nước có khả năng sẽ bị bú mớm ngược theo dõi ống đem vào ống thử (1) (do áp suất vô ống (1) rời đột ngột) ⇝ nước rét tiếp tục làm vỡ tung ống thử (1) đang được giá buốt.
⇝ chỉ mất 2/5 tuyên bố đích thị ⇝ Chọn đáp án A. ♥
Học luyện kể từ thử nghiệm thực dắt thú vị pha trộn CH4 vô PTN: