Bảng Giá Vé Tàu Lửa Đi Nha Trang, Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam


*

Bạn đang xem: Bảng Giá Vé Tàu Lửa Đi Nha Trang, Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam

Ga Biên Hòa

Để đi qua 382Km đường sắt từ Ga Biên Hòa đi Nha Trang, tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 13 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Biên Hòa đi Nha Trang có số hiệu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang

Tên tàuGa Biên Hòa Ga Nha TrangTổng thời gian
Tàu SE806:4413:186 Giờ 34 phút
Tàu SE609:4216:166 Giờ 34 phút
Tàu SE2212:3719:577 Giờ 20 phút
Tàu SE1015:2823:448 Giờ 16 phút
Tàu SQN419:4702:527 Giờ 5 phút
Tàu SE420:3203:146 Giờ 42 phút
Tàu SNT221:1705:358 Giờ 18 phút
Tàu SE222:3404:476 Giờ 13 phút

Giá vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu dao động khoảng 390,000 đồng Với 8 chuyến tàu chạy từ Biên Hòa tới Nha Trang mỗi ngày.

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1448,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v478,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2419,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v449,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1414,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2383,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3335,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL216,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML261,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV271,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE8

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1448,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M448,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv478,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v478,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2417,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M417,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv447,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v447,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1414,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2383,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3335,000
12 Ghế phụ GP162,000
13 Ngồi cứng NC193,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML261,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV271,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE6

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1660,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v690,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2572,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v602,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1564,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2490,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3408,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL308,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML362,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56376,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V386,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV372,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE22

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1440,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v470,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2406,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v436,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1406,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2376,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3328,000
8 Ngồi cứng NC190,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL213,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML257,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV267,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE10

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1580,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v610,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2530,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v560,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1523,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2452,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3392,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL230,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML304,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV314,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SQN4

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1715,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v745,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2656,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v686,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1647,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2569,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3528,000
8 Ghế phụ GP248,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56380,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V390,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE4

Xem thêm: i was an mba student in the usa and i lived in the university’s coed dormitory

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1620,000
2 Nằm khoang4 điều hòa T1VIP AnLvT1v650,000
3 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2567,000
4 Nằm khoang4 điều hòa T2VIP AnLvT2v597,000
5 Nằm khoang6 điều hòa T1VIP BnLvT1560,000
6 Nằm khoang6 điều hòa T2VIP BnLvT2483,000
7 Nằm khoang6 điều hòa T3VIP BnLvT3420,000
8 Ngồi mềm điều hòa NML56340,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56V350,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SNT2

Bảng giá Vé Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

STT Loại chỗ Mã Giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M715,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv745,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M647,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv677,000
5 Nằm khoang 2 điều hòa VIP AnLv2M1,371,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1M647,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2M569,000
8 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M528,000
9 Ghế phụ GP248,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56380,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V390,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Nha Trang của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin giúp bạn chẳng cần tới Đại lý bán vé tàu tại Đồng Nai, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Biên Hòa đi Nha Trang hoặcqua điện thoại 0251 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Biên Hòa, ga đến: Nha Trang và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu Từ Ga Biên Hòa Đến Ga Nha Trang.

Sau khi đặt vétàu Biên Hòa Nha Trang online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Biên Hòa Nha Trang

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản sau khi đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang qua điện thoại hoặc Website thành công sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Biên Hòa Nha Trang. Quý khách thanh toán cho mã đặt chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển tiền của Viettel có mặt khắp nơi trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Biên Hòa Nha Trang của quý khách.

Đại lý bán vé tàu Biên Hòa Nha TrangViệc mua vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Biên Hòa hoặc ra Ga Biên Hòa mà chỉ cần ở nhà Gọi điện theo số 0251 7 305 305 hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử rất thuận tiện cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Biên Hòa Nha Trang toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0251 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Biên Hòa Nha Trang trên toàn quốc

Xem thêm: he said that he didn t want to learn math

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Biên Hòa Nha Trang giá rẻ và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.