vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở đức nhưng lại thất bại ở pháp

Đề bài

Vì sao ngôi nhà nghĩa vạc xít thắng lợi ở Đức tuy nhiên lại thất bại ở Pháp?

Bạn đang xem: vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở đức nhưng lại thất bại ở pháp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk trang 90, 91 nhằm suy đoán vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Tại Đức:

- Chủ nghĩa vạc xít ở Đức được giai cấp cho tư sản núm quyền cỗ vũ, dung túng bằng sự việc trả Hít-le lên núm quyền.

Xem thêm: ký hiệu các phòng của công an tỉnh mới nhất

- Phong trào cách mệnh ở Đức ko vừa sức đẩy lùi ngôi nhà nghĩa vạc xít.

- Giai cấp cho chỉ huy ở Đức luôn luôn với thực chất hung hăng, máu chiến, ước muốn thiết lập ngôi nhà nghĩa vạc xít và vạc động trận đánh giành phân loại lại trái đất.

* Tại Pháp:

Xem thêm: trang đào tạo tín chỉ trường đại học khoa học huế

- Đảng Cộng sản Pháp được sự cỗ vũ của quần bọn chúng dân chúng, đúng lúc tập trung những đảng phái, đoàn thể vô một phía trận cộng đồng - mặt mũi trận dân chúng Pháp.

- Những sinh hoạt của Đảng Cộng sản Pháp mang ý nghĩa tích rất rất, cương lĩnh của mặt mũi trận phù phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của phần đông quần bọn chúng dân chúng.

Loigiaihay.com