vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 157


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 4 bài xích 157 : Ôn luyện về những quy tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 157

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Phương pháp giải:

Kiểm tra cơ hội bịa tính và tính rồi điền Đ hoặc S nhập khu vực trống trải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

a) 39275 – 306 × 25                                    b) 6720 : 120 + 25 × 100

Phương pháp giải:

Biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tiến hành những quy tắc tính nhân, phân chia trước, tiến hành những quy tắc nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 39275 – 306 × 25

    =  39275 – 7650

    = 31625            

b) 6720 : 120 + 25 × 100

    = 56 + 2500

    = 2556

Bài 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 25 × 34 × 4                       

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63  47 × 63 

Phương pháp giải:

Vận dụng đặc điểm phó hoán hoặc kỹ năng và kiến thức về một số trong những nhân với cùng một tổng hoặc một hiệu nhằm tính nhanh chóng.

Lời giải chi tiết:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

                       = 100 × 34

                       = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

Xem thêm: there are differences and similarities between vietnamese and american culture

                                    = 128 × 100

                                    = 12800

c) 57 × 63  47 × 63 = 63 × (57  47)

                                = 63 × 10

                                = 630

Bài 4

Cô giáo mua sắm trăng tròn quyển truyện và một số trong những cây bút thực hiện phần thưởng mang đến học viên. hiểu rằng giá bán chi phí tầm từng quyển truyện là 15 000 đồng. Số chi phí mua sắm cây bút bởi vì \(\displaystyle {1 \over 3}\) số iền mua sắm truyện. Hỏi thầy giáo mua sắm phần thưởng không còn từng nào tiền? 

Phương pháp giải:

- Tìm số chi phí thầy giáo dùng làm mua sắm trăng tròn quyển truyện.

- Tìm số chi phí thầy giáo người sử dụng mua sắm cây bút.

- Tính tổng số chi phí thầy giáo cần thiết dùng làm mua sắm truyện và cây bút.

Lời giải chi tiết:

Số chi phí thầy giáo người sử dụng để mua truyện là:

15000 × trăng tròn = 300 000 (đồng)

Số chi phí thầy giáo dùng làm mua sắm cây bút là:

300000 : 3 = 100 000 (đồng)

Cô giáo mua sắm phần thưởng không còn số chi phí là:

300 000 + 100 000 = 400 000 (đồng)

Đáp số : 400 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 158 : Ôn luyện về biểu thiết bị

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 90, 91 VBT toán 4 bài xích 158 : Ôn luyện về biểu thiết bị với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 159 : Ôn luyện về phân số

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 4 bài xích 159 : Ôn luyện về phân số với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 160 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài xích 160 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 161 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 4 bài xích 161 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 162 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài xích 162 : Ôn luyện về những quy tắc tính với phân số (tiếp theo) với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: mẫu hợp đồng bán xe ô tô của công ty

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.