vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 4 bài bác 159 : Ôn tập luyện về phân số với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 159

Nối phân số \(\displaystyle{2 \over 5}\) với hình biểu thị phân số cơ : 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dò thám phân số chỉ số phần tô màu sắc của từng hình.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tiếp nhập điểm chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và điền phân số tương thích nhập điểm chấm. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Rút gọn gàng phân số: 

\(\displaystyle {{15} \over {18}}\) ;                    \(\displaystyle {{14} \over {40}}\) ;                     \(\displaystyle {{18} \over {24}}\)

\(\displaystyle {{25} \over {35}}\) ;                    \(\displaystyle {{60} \over {12}}\) ;                    \(\displaystyle {{100} \over {1000}}\)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và kiểu mẫu số nằm trong phân tách không còn cho tới số ngẫu nhiên này to hơn .

- Chia tử số và kiểu mẫu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới khi sẽ có được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng phân số: 

\(\displaystyle {{15} \over {18}}= \dfrac{15:3}{18:3} = \dfrac{5}{6}\) ;                    \(\displaystyle {{14} \over {40}}=\dfrac{14:2}{40:2} = \dfrac{7}{20}\) ;                     \(\displaystyle {{18} \over {24}}=\dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\)

\(\displaystyle {{25} \over {35}}=\dfrac{25:5}{35:5} = \dfrac{5}{7}\) ;                     \(\displaystyle {{60} \over {12}}=\dfrac{60:12}{12:12} = \dfrac{5}{1}=5\) ;                    \(\displaystyle {{100} \over {1000}}=\dfrac{100:100}{1000:100} = \dfrac{1}{10}\)

Bài 4

Quy đồng kiểu mẫu số những phân số: 

a) \(\displaystyle {3 \over 5}\) và \(\displaystyle {4 \over 7}\)                                                b)\(\displaystyle {1 \over 4};{1 \over 5}\) và\(\displaystyle {1 \over 2}\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: nhập vai mị châu kể lại chuyện an dương vương

Khi quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhất nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhị.

Lấy tử số và kiểu mẫu số của phân số loại nhị nhân với kiểu mẫu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle {3 \over 5}\) và \(\displaystyle {4 \over 7}\)

\(\displaystyle \eqalign{ & {3 \over 5} = {{3 \times 7} \over {5 \times 7}} = {{21} \over {35}}  \cr& {4 \over 7} = {{4 \times 5} \over {7 \times 5}} = {{20} \over {35}} \cr} \)

b) \(\displaystyle {1 \over 4};{1 \over 5}\) và\(\displaystyle {1 \over 2}\)

\(\displaystyle \eqalign{& {1 \over 4} = {{1 \times 5} \over {4 \times 5}} = {5 \over {20}}  \cr & {1 \over 5} = {{1 \times 4} \over {5 \times 4}} = {4 \over {20}}  \cr & {1 \over 2} = {{1 \times 10} \over {2 \times 10}} = {{10} \over {20}} \cr} \)

Bài 5

Sắp xếp những phân số \(\displaystyle {1 \over 3};{1 \over 6};{2 \over 5};{3 \over 2}\) bám theo trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Phương pháp giải:

So sánh những phân số tiếp tục cho tới rồi bố trí những phân số bám theo trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét:

\(\dfrac{1}{3} < 1\) ;  \(\dfrac{1}{6} < 1\)  và \(\dfrac{1}{6}< \dfrac{1}{3}\) ;

\(\dfrac{5}{2} > 1\) ;  \(\dfrac{3}{2} > 1\)  và  \(\dfrac{3}{2}  < \dfrac{5}{2}\).

Do cơ : \(\dfrac{1}{6} < \dfrac{1}{3}<\dfrac{3}{2} < \dfrac{5}{2}\).

Vậy những phân số tiếp tục cho tới xếp bám theo trật tự tăng dần dần là :

 \(\displaystyle{1 \over 6}\;;\;\;{1 \over 3}\;;\;\;{3 \over 2}\;;\;\;{5 \over 2}.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 160 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài bác 160 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 161 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 4 bài bác 161 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 162 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài bác 162 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 163 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 4 bài bác 163 : Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 164 : Ôn tập luyện về đại lượng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 VBT toán 4 bài bác 164 : Ôn tập luyện về đại lượng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.