vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 80

Câu 1, 2, 3, 4 trang 80 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 80 bài xích 149 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2. 1. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

1. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

Tỉ lệ phiên bản đồ

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 80

1 : 10 000

1 : 5000

1 : trăng tròn 000

Độ nhiều năm thật

5km

25m

2km

Đô nhiều năm bên trên phiên bản đồ

….cm

….mm

….dm

2. Quãng đàng kể từ A cho tới B nhiều năm 12km. Trên phiên bản đồ gia dụng tỉ lệ thành phần 1 : 100 000, quãng đàng bại liệt nhiều năm bao nhiêu xăng-ti-mét?

3. Sân khấu ngôi trường em là hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 6m. Quý Khách An tiếp tục vẽ Sảnh khấu thương hiệu phiên bản đồ gia dụng sở hữu tỉ lệ thành phần là 1 trong những : 200. Hỏi bên trên phiên bản đồ gia dụng, phỏng nhiều năm mõi gần sân khấu là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải:

1. 

Tỉ lệ phiên bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : trăng tròn 000

Độ nhiều năm thật

5km

25m

2km

Đô nhiều năm bên trên phiên bản đồ

50cm

5mm

1dm

Xem thêm: de kiem tra tieng anh lop 9 hoc ki 1

2. Tóm tắt:

Bài giải

12km = 1 200 000cm

Trên phiên bản đồ gia dụng quãng đàng kể từ phiên bản A cho tới phiên bản B nhiều năm là:

1200000 : 100000 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

3. Tóm tắt:

Bài giải

10m = 1000cm   ; 6m = 600cm

Chiều nhiều năm Sảnh khấu bên trên phiên bản đồ gia dụng là:

1000 : 200 = 5 (cm)

Chiều rộng lớn Sảnh mạng bên trên phiên bản đồ gia dụng là:

600 : 200 = 3 (cm)

Đáp số: Chiều nhiều năm 5cm

Chiều rộng lớn 3cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Các bài xích không giống nằm trong thường xuyên mục

 • Bài tự động đánh giá trang 117, 118 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 115, 116 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
 • Câu 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)

Bài ghi chép mới mẻ nhất

 • Câu 1, 2 trang 70, 71 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 67, 68, 69 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 65, 66 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 63, 64 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 60, 61, 62 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 53, 54, 55, 56, 57 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51, 52 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 48, 49, 50 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo
 • Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 44, 45, 46, 47 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Vấn đề em bắt gặp cần là gì ?

Xem thêm: công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm hà nội kinh bắc

Hãy ghi chép cụ thể canh ty Sachbaitap.com