vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92: luyện tập


Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài xích 92 : Luyện tập luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92: luyện tập

Viết số đo phù hợp nhập dù trống trải :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

\( \displaystyle {4 \over 5}m\) 

\( \displaystyle {1 \over 2}m\) 

\( \displaystyle {2 \over 3}m\) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang bởi tổng phỏng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho tới 2. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thang ở sản phẩm loại nhất là :

\( \displaystyle S = {{\left( {15 + 10} \right) \times 12} \over 2} = 150\;(c{m^2})\)

Diện tích hình thang ở sản phẩm loại nhị là :

\( \displaystyle S = {{\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right) \times {2 \over 3}} \over 2} = {{13} \over {30}}\;({m^2})\)

Diện tích hình thang ở sản phẩm loại phụ vương là :

\( \displaystyle S = {{\left( {1,3 + 1,8} \right) \times 0,6} \over 2} = 0,93\;(d{m^2})\)

Ta đem bảng thành phẩm như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 \( \displaystyle {4 \over 5}m\)

\( \displaystyle {1 \over 2}m\) 

\( \displaystyle {2 \over 3}m\) 

\( \displaystyle {{13} \over {30}}{m^2}\) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

Bài 2

a) Một hình thang đem diện tích S 20m2, lòng rộng lớn 55dm và lòng bé xíu 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b) Tính khoảng nằm trong nhị lòng của một hình thang, hiểu được diện tích S hình thang bởi 7m2 và độ cao bởi 2m.

Phương pháp giải:

Gọi lòng rộng lớn, lòng nhỏ, độ cao, diện tích S của hình thang thứu tự là: a; b; h; S.

\( \displaystyle S = {{a + b} \over 2} \times h \Rightarrow h  = \dfrac{S × 2}{a+b} \;;\)

                            và \( \displaystyle {{a + b} \over 2} = S:h\)

Lời giải chi tiết:

a) Đổi : \(20m^2 = 2000dm^2\).

Chiều cao hình thang này đó là : 

                 \( \displaystyle \dfrac{2 \times 2000}{55 + 45} = 40\,\left( {dm} \right)\)

b) Trung bình nằm trong nhị lòng của hình thang là :

                 \( \displaystyle   7:2 = 3,5\,\left( m \right)\)

Xem thêm: cách xác định tọa độ địa lý trên bản đồ

                                    Đáp số : a) \(40dm\) ;

                                                   b) \(3,5m.\)

Bài 3

Một thửa ruộng hình thang đem lòng bé xíu 26m, lòng to hơn lòng bé xíu 8m, lòng nhỏ hơn độ cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng bại liệt ?

Phương pháp giải:

- Tính phỏng lâu năm lòng rộng lớn tớ lấy phỏng lâu năm lòng bé xíu cùng theo với 8m.

- Tính độ cao tớ lấy phỏng lâu năm lòng bé xíu trừ cút 6m.

- Tính diện tích S thửa ruộng tớ lấy tổng phỏng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao rồi phân chia cho tới 2.

- Tìm tỉ số đằm thắm diện tích S và \(\displaystyle 100m^2\). 

- Tính số thóc thu được: diện tích S gấp \( \displaystyle 100m^2\) từng nào phen thì số thóc nhận được vội vàng 70,5kg từng ấy phen.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: rộng lớn lòng bé xíu 8m

Chiều cao: thấp hơn lòng bé xíu 6m

100m2  : 70, 5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... kilogam thóc?

Bài giải

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

\(\dfrac{(34 + 26) × 20}{2}\) = 600 (m2)

600m2 gấp 100msố phen là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng này đó là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

                                      Đáp số : 423kg.

Bài 4

Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm.

Cho hình chữ nhật ABCD đem những độ cao thấp như hình vẽ mặt mũi :

Diện tích phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương pháp giải:

Phần tô đậm là hình tam giác đem độ cao bởi chiều rộng lớn của hình chữ nhật và phỏng lâu năm lòng bởi 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = phỏng lâu năm đáy × độ cao : 2.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của tam giác bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật và bởi 4cm.

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần tô đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

                          Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : cũng có thể tính diện tích S phần tô đậm bằng phương pháp lấy diện tích S hình chữ nhật trừ cút diện tích S 2 hình thang ở nhị mặt mũi.  

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 93 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 7, 8, 9 VBT toán 5 bài xích 93 : Luyện tập luyện cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 94 : Hình tròn trặn. Đường tròn trặn

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang 9, 10 VBT toán 5 bài xích 94 : Hình tròn trặn. Đường tròn trặn với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 95 : Chu vi hình trụ
 • Bài 96 : Luyện tập luyện
 • Bài 97 : Diện tích hình trụ

  Giải bài xích tập luyện 1, 2, 3 trang `3, 14 VBT toán 5 bài xích 97 : Diện tích hình trụ với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: báo cáo chính trị đại hội chi bộ thôn bản

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.