x là hỗn hợp gồm h2 và hơi của 2 andehit

Câu hỏi:

24/08/2019 12,870

X là láo hợp ý bao gồm H2 và hơi của nhị anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều sở hữu số vẹn toàn tử C nhỏ rộng lớn 4), với tỉ khối đối với heli là 4,7. Đun rét 2 mol X (xúc tác Ni), được láo hợp ý Y với tỉ khối khá đối với heli là 9,4. Thu lấy toàn cỗ những ancol vô Y rồi cho tới tính năng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn số 1 của V là:

Bạn đang xem: x là hỗn hợp gồm h2 và hơi của 2 andehit

D. 11,2.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Lời giải

MX=4,7.4 = 18,8 =>mX=2MX=37,6(g)Ta có: mX=mY=37,6(g) =>nY=37,69,4.4=1(mol)

S mol khí rời đó là số mol H2 phản ứng =>nH2 phn ng =1(mol)

=nH2 trong X 1(mol) =>nandehit trong X 1(mol) =>nancol1(mol)

Vì anđehit no, đơn chức, mạch hở => ancol no, đơn chức, mạch hở

nH2 sinh ra t phn ng cng Na =12nancol nH2 sinh ra t phn ng cng Na  0,5(mol)V 11,2(l)

  sinh ra kể từ phản xạ nằm trong Na  sinh ra kể từ phản xạ nằm trong Na  

Vậy độ quý hiếm lớn số 1 của V là 11,2 lít

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản xạ với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O ) vô hỗn hợp NH3, đun rét. Lượng Ag sinh đi ra cho tới phản xạ không còn với axit HNO3 loãng, bay đi ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, đo ở đktc). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là:

A. CH3CHO.

B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.

D. CH2 = CHCHO

Câu 2:

Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bởi vì CuO nung rét, sau đó 1 thời hạn chiếm được láo hợp ý thành phầm X bao gồm HCHO, H2O và CH3OH dư. Cho toàn cỗ X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản xạ lão hóa CH3OH là:

A. 76,6%.

B. 80,0%.

C. 65,5%.

D. 70,4%.

Câu 3:

Cho láo hợp ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được láo hợp ý khí Y bao gồm nhị hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm bám theo thể tích của H2 vô X là

Xem thêm: thị trường mục tiêu là gì

A. 46,15%.

B. 35,00%.

C. 53,85%.

D. 65,00%.

Câu 4:

Cho m gam láo hợp ý etanal và propanal phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được 43,2 gam kết tủa và hỗn hợp chứa chấp 17,5 gam muối bột amoni của nhị axit cơ học. Giá trị của m là:

A.10,9.

B.14,3.

C. 10,2.

D. 9,5.

Câu 5:

Đun rét V lít khá anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chỉ chiếm được một láo hợp ý khí Y rất có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng, áp suất). Ngưng tụ Y chiếm được hóa học Z; cho tới Z tính năng với Na sinh đi ra H2 với số mol ngay số mol Z tiếp tục phản xạ. Chất X là anđehit

A. không no (chứa một nối song C=C), nhị chức.

B. no, nhị chức.

C. no, đơn chức.

D. không no (chứa một nối song C=C), đơn chức.

Câu 6:

Cho 0,1 mol anđehit X phản xạ tối nhiều với 0,3 mol H2, chiếm được 9 gam ancol Y. Mặt không giống 2,1 gam X tính năng không còn với lượng AgNO3 vô hỗn hợp NH3 dư, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 10,8 gam

B. 16,2 gam

C. 21,6 gam

Xem thêm: hotgirl là gì

D. 5,4 gam