|x1| |x2|=2 viet

 • Cho tam giác ABC nội tiếp (O) 2 lần bán kính BC, chão cung AD vuông BC bên trên H,M là trung điểm OC , I là trung điểm AC . Đường trực tiếp vuông góc bên trên M hạn chế OI bên trên N, lấy S sao cho tới N là trung điểm OS gọi k là trung điểm HC , đàng tròn trặn 2 lần bán kính ah hạn chế ak bên trên F lấy E sao cho tới B là trung điểm AE . Chứng minh : E, H, F trực tiếp mặt hàng.

  Cho tam giác ABC nội tiếp (O) 2 lần bán kính BC, chão cung AD vuông BC bên trên H,M là trung điểm OC , I là trung điểm AC . Đường trực tiếp vuông góc bên trên M hạn chế OI bên trên N, lấy S sao cho tới N là trung điểm OS gọi k là trung điểm HC , đàng tròn trặn 2 lần bán kính ah hạn chế ak bên trên F lấy E sao cho tới B là trung điểm AE . Chứng minh : E, H, F trực tiếp mặt hàng.

  Bạn đang xem: |x1| |x2|=2 viet

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho đàng tròn trặn (O;R) và một điểm A ở ngoài đàng tròn trặn o. Từ A vẽ nhì tiếp tuyến AB, AC của O ( B và C là 2 điểm). Gọi H là giao phó điểm của OA và BC. Chứng minh OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C nằm trong tuỳ thuộc đàng tròn

  a) C/m OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C nằm trong tuỳ thuộc đàng tròn

  b) Kẻ 2 lần bán kính BD của o, AD hạn chế đàng tròn trặn o bên trên E. C/m OA//CD và AH.AO=AE.AD

  c) HC là phân giác của góc DHE

  em xong xuôi câu a,b rồi ạ hùn em câu c thui

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A ( AB > AC ). Vẽ đàng tròn trặn tâm O 2 lần bán kính AB. Đoạn trực tiếp BC hạn chế đàng tròn trặn (O) bên trên H. Gọi I là trung điểm AC. Chứng minh AH là đàng cao tam giác ABC.

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A ( AB > AC ). Vẽ đàng tròn trặn tâm O 2 lần bán kính AB. Đoạn trực tiếp BC hạn chế đàng tròn trặn (O) bên trên H. Gọi I là trung điểm AC.
         a/ Chứng minh AH là đàng cao tam giác ABC.

         b/ Chứng minh IO trung trực AB và IB tiếp tuyến của đàng tròn trặn (O).

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho đàng tròn trặn (O;R) 2 lần bán kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ chão cung MQ vuông góc OA. Kẻ chão MP vuông góc với MQ. CMR: Ba điểm Phường, O, Q trực tiếp hàng

  Cho đàng tròn trặn (O;R) 2 lần bán kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ chão cung MQ vuông góc OA. Kẻ chão MP vuông góc với MQ. a) CMR: Ba điểm Phường, O, Q trực tiếp mặt hàng b) Tính số đo góc MBA c) Gọi H là giao phó của AP và MQ. Chứng minh rằng MH.MQ = MP^2

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hàm số y=(m-1)x+m+2. Vẽ trang bị thị hàm số Khi m=2 lần độ quý hiếm của m cất đồ thị hàm số trải qua điểmA (2;-1)

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC sở hữu góc ABC =75 chừng, góc ACB=45 chừng và BC=2a. Đường tròn trặn tâm O 2 lần bán kính BC hạn chế AB bên trên D và hạn chế AC bên trên E.

  b/ c/m tam giác ODE đều

  c/ C/m: BH.BE+CH.CD=4a^2

  19/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh hàm số nó = 4x + 1 đồng biến

  giải chi tiết

  21/11/2022 |   3 Trả lời

 • cho đàng tròn trặn tâm O sở hữu 2 2 lần bán kính MN và EF vuông góc cùng nhau bên trên O. Lấy K bên trên chão cung nhỏ MF. EK hạn chế MN bên trên Q. Chứng minh Q, O, K, F nằm trong tuỳ thuộc 1 đàng tròn trặn.

  cho đàng tròn trặn tâm O sở hữu 2 2 lần bán kính MN và EF vuông góc cùng nhau bên trên O. Lấy K bên trên chão cung nhỏ MF. EK hạn chế MN bên trên Q

  chứng minh q,o,k,f nằm trong tuỳ thuộc 1 đàng tròn

  21/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hàm số hàng đầu y=ax 4 xác lập thông số góc a hiểu được trang bị thị của hàm số trải qua điểm A (5;9)

  Cho hàm số hàng đầu y=ax 4 xác lập thông số góc a hiểu được trang bị thị của hàm số trải qua điểm A (5;9)

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Toán Lớp 9

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH

  a) Hãy ghi chép hệ thức tương tác thân thích đàng cao và hình chiếu của những cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền

  b) Tính AH biết BH = 4cm; HC = 9cm

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Có 1 câu tre có tính cao 5m (cây tre nhú trực tiếp đứng đối với mặt mũi đất). Sau một trận bão nó bị gãy, ngọn tre chạm mặt mũi khu đất ở khoảng cách 3m đối với gốc tre. Hãy lần chừng cao vị trí cây tre gãy

  Giải hùn bản thân bài bác này ạ.Mình cám ơn nhiều ạ

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho nửa đàng tròn trặn tâm O, 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đàng tròn trặn. M là một trong những điểm bất kì bên trên nửa đàng tròn trặn, kẻ MH vuông góc với AB, BM hạn chế Ax bên trên C. Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?

  Cho nửa đàng tròn trặn tâm O, 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa đàng tròn trặn. M là một trong những điểm bất kì bên trên nửa đàng tròn trặn, kẻ MH vuông góc với AB, BM hạn chế Ax bên trên C. a)Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?Chứng minh: MA2=MB.MCChứng minh: MB.MC=AH.AB

  22/12/2022 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 8 trang 10

  Chị Hoa Đào là người công nhân của một doanh nghiệp lớn may đem. Lương hàng tháng và chị qua chuyện cảm nhận được bao gồm 5 triệu đồng xu tiền lộc cơ phiên bản và loại bao nhiêu hoàn thiện một chiếc áo thì tiếp tục nhận tăng đôi mươi.000đ gói. X là số áo chị Hoa Đào hoàn thiện nhập một mon, nó là chi phí lộc của mon ê. Hãy xác lập công thức tính nó theo gót x.

  Mọi người giải hùn em bài bác 9 ạ

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cặp số M(-3; 10) sở hữu là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không? Vì sao. Viết nghiệm tổng quát mắng của phương trình.

  Cặp số M(-3; 10) sở hữu là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không?Vì sao. Viết nghiệm tổng quát mắng của phương trình

  02/01/2023 |   0 Trả lời

 • Hai xe hơi xuất phát và một khi bên trên quãng đàng kể từ A cho tới B lâu năm 120km. Do xe hơi loại nhất lên đường thời gian nhanh rộng lớn xe hơi loại nhì là 10km/h , nên xe hơi loại nhất cho tới B trước xe hơi loại nhì là 24 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi.

  Giải vấn đề bằng phương pháp lập hệ phương trình

  04/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC sở hữu góc A > 90 chừng. Đường tròn trặn nội tiếp tam giác thứu tự xúc tiếp với AB, AC bên trên M,N. Lấy D, E thứu tự bên trên tia đối AB,AC sao cho tới BD=CE=BC. Gọi giao phó điểm của MN với BE, CD thứu tự lag Phường, Q. Chứng minh Phường, Q thứu tự là trung điểm BE,CD.

  Cho tam giác ABC sở hữu góc A > 90 chừng. Đường tròn trặn nội tiếp tam giác thứu tự xúc tiếp với AB,AC bên trên M,N. Lấy D,E thứu tự bên trên tia đối AB,AC sao cho tới BD=CE=BC. Gọi giao phó điểm của MN với BE,CD thứu tự lag Phường,Q. Chứng minh Phường,Q thứu tự là trung điểm BE,CD

  09/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho ABC nhọn ( AB AC ) nội tiếp đàng tròn trặn (0;R) Hai đàng cao BM và công nhân hạn chế nhau tai H, AH hạn chế BC tai D. CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC bên trên D.

  Giải hùn bản thân bài bác này nhé! Cho ABC nhon ( AB AC ) nội tiếp đàng tròn trặn (0;R) Hai đàng cao BM và công nhân hạn chế nhau tai H, AH hạn chế BC tai D. a) CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC bên trên D. b) CMR AM .AC = AN. AB Nếu BC = 2MN chứng tỏ góc ACN = 30⁰ c) Kẻ 2 lần bán kính BK của (O) CMR AH= KC d) CMR H,I,Q trực tiếp mặt hàng biết AQ là 2 lần bán kính của (O) I là trung điểm của BC

  28/01/2023 |   0 Trả lời

 • Từ một điểm M ở phía bên ngoài đàng tròn trặn (O ; 6cm); kẻ nhì tiếp tuyến MN; MP với đàng tròn trặn (N; Phường nằm trong O) và hạn chế tuyến MAB của (O) sao cho tới AB = 6 centimet.

  Từ một điểm M ở phía bên ngoài đàng tròn trặn (O ; 6cm); kẻ nhì tiếp tuyến MN; MP với đàng tròn trặn (N; Phường nằm trong O) và hạn chế tuyến MAB của (O) sao cho tới AB = 6 centimet.

  a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

  b) Tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp MN biết MO = 10 cm

  c) Gọi H là trung điểm đoạn trực tiếp AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN

  d) Tính diện tích S hình viên phân số lượng giới hạn bởi vì cung nhỏ AB và chão AB của hình trụ tâm O đang được cho tới.

  \left\{\begin{array}{l}x+3 y=4 \\ 2 x+5 y=7\end{array}\right.

  29/01/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 team kiến tạo nằm trong thực hiện cộng đồng một việc làm. Làm cộng đồng được 4 ngày thì team III được điều động thao tác không giống, 2 team còn sót lại nằm trong thực hiện tăng 12 ngày nữa thì hoàn thiện việc làm. thạo rằng năng suất của team I cao hơn nữa năng suất của team II; năng suất của team III là khoảng nằm trong của năng suất team I và năng suất team II; và nếu như từng team thực hiện 1 mình 1 phần phụ thân việc làm thì nên mất mặt toàn bộ 37 ngày mới mẻ xong xuôi. Hỏi nếu như từng team thực hiện 1 mình thì từng nào ngày xong xuôi việc làm bên trên.

  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

  31/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho AABC sở hữu BC = 12 centimet, B=60, C=40. Tính chừng lâu năm đàng cao AH

   Cho AABC sở hữu BC = 12 centimet, B=60, C=40.
  a/ Tính chừng lâu năm đàng cao AH ; b/Tính diện tích S AABC.

  01/02/2023 |   0 Trả lời

 • cho quy tắc test lựa chọn tình cờ rời khỏi nhì cuốn sách sở hữu 3 quyển toán không giống nhau kí hiệu là D,E,F và 2 quyển văn không giống nhau kí hiệu M,N. Tìm toàn bộ thành phẩm tiện lợi cho tới vươn lên là cố sở hữu cả sách văn và sách toán.

  cho quy tắc test lựa chọn tình cờ rời khỏi nhì cuốn sách sở hữu 3 quyển toán không giống nhau  kí hiệu là D,E,F  và 2 quyển văn không giống nhau kí hiệu M,N .Tìm toàn bộ xcacs thành phẩm tiện lợi cho những vươn lên là cố sau

  a) sở hữu cả sách văn và sách toán

  b) nên sở hữu sách toán

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • xin người xem hùn. Em đang được cần thiết vội vã ạ. Chỉ hùn em câu 6 bài bác hình ạ

  Chỉ hùn em ạ

  19/02/2023 |   0 Trả lời

 • Cho đàng tròn trặn tâm O và điểm S ở ngoài đàng tròn trặn . Từ S kẻ nhì tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC cho tới đàng tròn trặn ( B ở thân thích S và C ). a) Phân giác của góc BAC hạn chế chão cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  Cho đàng tròn trặn tâm O và điểm S ở ngoài đàng tròn trặn . Từ S kẻ nhì tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC cho tới đàng tròn trặn ( B ở thân thích S và C ).

  a) Phân giác của góc BAC hạn chế chão cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  b) AM hạn chế đàng tròn trặn ở E. Gọi G là giao phó điểm của OE và BS; F là giao phó điểm của AD với BC .  Chứng minh SA^2 = SG . SF .

  c) thạo SB = a ; Tính SF Khi BC = \frac{2a}{3}

  10/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau lớp 7

 • Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m nhằm phương trình sở hữu nhì ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50

  Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m nhằm phương trình sở hữu nhì ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50 

  10/03/2023 |   0 Trả lời